Vydané propagačné materiály a publikácie

Slovenský cykloklub vydal počas svojej histórie, množstvo propagačných materiálov, sprievodcov, máp či iných publikácii. A to i vďaka donorom a v rámci rôznych projektov. Základný prehľad vám prinášame Vám ich v nasledujúcich riadkoch. Tie najnovšie, ktoré sa nám podarilo vydať aj digitálne si môžete stiahnuť.

Zoznam materiálov vydaných v minulosti:

Mapka cyklomagistrál
– harmonikovo skladaná plnofarebná mapka cyklomagistrál na Slovensku s ich
farebnými logami. Bola vydaná na prezentáciu SCK najmä pre výstavy
cestovného ruchu. Vydaná vo februári 2000.

40 najkrajších výletov v slovensko-moravskom pohraničí –
plnofarebná reprezentačná publikácia v špirálovej väzbe. Popisuje 21
najkrajších cyklo a peších výletov na slovenskej strane hranice a 19 na
českej strane. Bola vydaná v rámci projektu Phare Credo „Cykloturistické a
turistické trasy v pohraničí SR – ČR“ v júli 2000.

Mapka vážska cyklomagistrála sever –
plnofarebná mapka Vážska cyklomagistrála sever má formát A3. Bola vydaná na
prezentáciu SCK a vyznačených trás a je určená pre širokú verejnosť.
Popisuje územie od Trenčína po Žilinu. Bola vydaná v rámci projektu Phare
Credo „Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR – ČR“ v júli 2000.

Mapka Vážska cyklomagistrála stred –
plnofarebná mapka Vážska cyklomagistrála stred má formát A3. Popisuje
územie od Trenčína po Piešťany. Bola vydaná v rámci projektu Phare Credo
„Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR – ČR“ v júli 2000.

Vážska cyklomagistrála –
stručný cykloturistický sprievodca Vážska cyklomagistrála má formát 11 x 16
cm. Popisuje cyklotrasy a pamiatky na Vážskej cyklomagistrále. Bol vydaný v
rámci projektu Phare Credo „Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí
SR – ČR“ v júli 2000.

Kysucká cyklomagistrála –
stručný cykloturistický sprievodca Kysucká cyklomagistrála má formát 11 x
16 cm. Popisuje cyklotrasy a pamiatky na Kysuckej cyklomagistrále. Bol
vydaný v rámci projektu Phare Credo „Cykloturistické a turistické trasy v
pohraničí SR – ČR“ v júli 2000.

Biele Karpaty –
stručný turistický sprievodca Biele Karpaty a popisuje najkrajšie pešie
trasy a pamiatky v oblasti. Bol vydaný v rámci projektu Phare Credo
„Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR – ČR“ v júli 2000.

Súľovské skaly –
stručný turistický sprievodca Súľovské skaly popisuje najkrajšie pešie a
cykloturistické trasy a pamiatky Súľova a Súľovských skál. Bol vydaný v
rámci projektu Phare Credo „Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí
SR – ČR“ v júli 2000.

Záhorie cykloatlas –
reprezentačný podrobný cykloturistický atlas Záhoria. Na 10 stranách je
popis trás. Podrobný register a legenda. Mutácia v slovenskom, nemeckom a
anglickom jazyku. Je plnofarebný, bohato ilustrovaný obrázkami. Je určený
pre odbornú i širokú verejnosť – pre všetkých ktorí sa zaujímajú o
cyklotrasy. Je reprezentačný i pre VÚC, samosprávu a podnikateľov. Bol
vydaný v rámci projektu Phare CBC „Cykloturistické trasy prepájajúce
Slovensko, Rakúsko a Českú republiku“ v novembri 2000.

100 cyklo NAJ Záhoria –
brožúrka 100 cyklo NAJ Záhoria má formát A5 a má 32 strán. V nich je 12
plnofarebných a 20 čiernobielych. Popisuje 100 najväčších zaujímavostí a
atraktivít Záhoria. Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC „Zbližovanie
slovenskej a rakúskej cyklosiete v oblasti Weinviertel – Záhorie“ v apríli
2003.

Mapka Cykloturistické trasy Záhorie – sever –
plnofarebná mapka Záhorie sever, na vnútornej strane je schematická mapka s
cyklotrasami a obrázkami pamiatok, na zadnej strane sú farebné fotografie
najvýznamnejších pamiatok.

Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC „Zbližovanie slovenskej a rakúskej
cyklosiete v oblasti Záhorie – Weinviertel“ v apríli 2003.

Mapka Cykloturistické trasy Záhorie – juh –
plnofarebná mapka Záhorie juh, na vnútornej strane je schematická mapka s
cyklotrasami a obrázkami pamiatok, na zadnej strane sú farebné fotografie
najvýznamnejších pamiatok.

Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC „Zbližovanie slovenskej a rakúskej
cyklosiete v oblasti Záhorie – Weinviertel“ v apríli 2003.

Mapka Kopaničiarska cyklomagistrála –
plnofarebná mapka Kopaničiarska cyklomagistrála má formát A4, po zložení 15
x 10,5 cm. Na zadnej strane mapky sú fotografie pamiatok a prírodných
zaujímavostí v oblasti, ako aj výškový profil Kopaničiarskej
cyklomagistrály. Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC „Cyklotrasy
spájajúce Slovensko a Rakúsko v oblasti rieky Moravy“ v septembri 2003.

Sprievodca Záhorské cyklotrasy –
stručný cykloturistický sprievodca Záhorské cyklotrasy má formát 11 x 16
cm. Bol vydaný a určený pre širokú verejnosť v rámci projektu Phare CBC
„Cyklotrasy spájajúce Slovensko a Rakúsko v oblasti rieky Moravy“ v
septembri 2003.

Sprievodca Kopaničiarska cyklomagistrála –
stručný cykloturistický sprievodca Kopaničiarska cyklomagistrála má formát
11 x 16 cm. Popisuje cyklotrasy a pamiatky na Kopaničiarskej
cyklomagistrále a v jej bezprostrednom okolí. Je ilustrovaný čiernobielymi
fotografiami a spracovaný v slovenskej a nemeckej mutácii. Bol vydaný a
určený pre širokú verejnosť v rámci projektu Phare CBC „Cyklotrasy
spájajúce Slovensko a Rakúsko v oblasti rieky Moravy“ v septembri 2003.


Sprievodca 50 Cyklomagnetov slovensko – rakúskeho pohraničia –

brožúrka 50 Cyklomagnetov slovensko- rakúskeho pohraničia má formát A5 a 24
strán. Je bohato ilustrovaná fotografiami, kreslenými obrázkami vybraných
pamiatok. Naláka Vás na 50 cyklomagnetov – zaujímavostí a atraktivít
Záhoria. Je určená pre odbornú i laickú verejnosť – pre všetkých, ktorí sa
zaujímajú o cyklotrasy. Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC „Spoznávanie
cyklomagnetov oblasti Záhorie – Weinviertel“ v júni 2005.

Mapka Cyklotrasy Trnava a okolie –
plnofarebná mapka cyklotrás v okolí mesta Trnava a priľahlej časti Malých
Karpát má formát A3, po zložení 10 x 21 cm. Na vnútornej strane je
schematická mapka s cyklotrasami a obrázkami pamiatok, 4 profily cyklotrás
a zásady značenia cyklotrás na Slovensku. Na zadnej strane sú farebné
fotografie a popis všetkých cyklotrás na mape. Bola vydaná na prezentáciu
cyklotrás v regióne, podporu donora projektu a je určená pre širokú
verejnosť.

Bola vydaná v rámci projektu „Obnova a údržba existujúcich cyklotrás a
prezentačné podujatie k výsledkom projektu“ podporeného z fondu
Západoslovenskej energetiky nadácie Pontis v januári 2006.

Mapka Cyklotrasy Myjavskou pahorkatinou –
plnofarebná mapka cyklotrás v Myjavskej pahorkatine, priľahlej časti
Bielych Karpát a doliny Váhu. Na vnútornej strane je schematická mapka s
cyklotrasami, obrázkami pamiatok a profilom Kopaničiarskej cyklomagistrály.
Sú tu i zásady značenia cyklotrás na Slovensku. Na zadnej strane sú farebné
fotografie a popis všetkých cyklotrás na mape. Bola vydaná na prezentáciu
cyklotrás v regióne, podporu donora projektu a je určená pre širokú
verejnosť.

Bola vydaná v rámci projektu „Obnova a údržba existujúcich cyklotrás a
prezentačné podujatie k výsledkom projektu“ podporeného z fondu
Západoslovenskej energetiky nadácie Pontis v januári 2006.

Mapka Hradná cesta – juh –
plnofarebná mapka námetovej Hradnej cyklotrasy v území od Bratislavy po
Nemšovú. Na vnútornej strane je schematická mapka s Hradnej cesty juh s
obrázkami pamiatok. Na zadnej strane sú farebné fotografie a popis
najznámejších hradov na trase. Bola vydaná na prezentáciu Hradnej cesty a
propagáciu podpory donora projektu. Je určená pre širokú verejnosť.

Bola vydaná v rámci projektu „Obnova a údržba cyklotrás“ podporeného z
fondu Západoslovenskej energetiky nadácie Pontis v marci 2007.

Sprievodca Hradná cesta –
vydaný Sprievodca po Hradnej ceste má formát A5 a 24 strán. Je plnofarebný.
Láka na putovanie po Hradnej ceste na bicykli alebo autom, delí ho na 10
etáp. Ku každému je priradená schématická linka putovania s obrázkami a
popismi najzaujímavejších hradov, miest a pamiatok na trase. Spolu je ich v
sprievodcovi popísaných 90.

Edícia TIP NA VÝLET –
ako už názov napovedá, nová edícia propagačných materiálov má za hlavný
cieľ poskytnúť námety na výlety v určitej lokalite. Jednoduchý formát A2
preložený na A4, pútavo spracovaný, obojstranne farebne potlačený určite
zaujme každého návštevníka. Nenahrádza obsiahlych sprievodcov ani podrobné
mapové podklady, neznalému návštevníkovi skôr ponúkame námety na putovanie
v konkrétnej lokalite, v skratke informuje o najzaujímavejších miestach a
schematická mapka ho nasmeruje, kde sa dané miesto nachádza. Za viac ako 10
rokov sa podarilo vydať 22 titulov z tejto série.

Cykloturistické mapy –
od začiatku svojej činnosti spolupracoval SCK pri spracovaní systému
cykloturistických máp Slovenska s VKÚ Harmanec, a.s.. Bol dohodnutý mapový
kľúč, spôsob zakresľovania cyklotrás do máp, ako aj členenie mapového
produktu. Ten sa skladá z obalu, cykloturistickej mapy v mierke 1:100 000 a
sprievodcu. V sprievodcovi je zachytený popis trás, popis zaujímavostí na
trasách, profily trás, kilometráž trás, prevýšenie trás. V závere je vždy
súpis ubytovacích možností v príslušnom regióne. Je tu uvedená i legenda a
vysvetlený spôsob cykloznačenia v teréne. Mapy sú spracované v slovenskej,
nemeckej a anglickej mutácii, severné tituly ešte v poľskej, južné v
maďarskej.

Územie Slovenska bolo rozdelené na 9 mapových listov. Prvé kompletné
spracovanie podkladov pre vydanie celého Slovenska prebiehalo v rokoch
1996-1997, prvé vydanie máp bolo v roku 1997. Spracovanie podkladov pre
druhé vydanie prebehlo v rokoch 2000-2002, druhá edícia bola vydaná

v rokoch 2001-2002. Na spracovaní podkladov sa podieľali desiatky značkárov
SCK. Kým v prvom vydaní boli popri sebe zanesené vyznačené a odporúčané
cyklotrasy, v druhom už dominovali vyznačené cyklotrasy. Na obaloch
všetkých máp je uvedené logo SCK. Aktuálne sa SCK podieľa na aktualizáciach
mapových podkladov pre najnovšie turistické mapy VKÚ, ktoré sa už robia v
mierke 1:50 000. Aktuálne vydania vychádzajú od roku 2017.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.