Systém značenia cykloturistických trás na Slovensku

Na Slovensku je vyvinutý jednotný systém značenia cykloturistických trás. Tento systém postupne vyvinul Slovenský cykloklub spoločne s ďalšími značkármi, čo viedlo až k spracovaniu STN 01 8028.

Cykloturistické značenie tvorí súbor orientačných a informačných prvkov, medzi ktoré radíme: veľké a malé cyklosmerovky, cyklotabuľky rôzneho druhu, či maľované „C“. Norma definuje i delenie cykloturistických trás podľa určenia, náročnosti a farby.

o všeobecnosti sa cykloturistické trasy rozdeľujú podľa:

  • Farby cykloturistickej trasy: červená, modrá, zelená, žltá alebo čierna.
  • Druhu cykloturistickej trasy: MTB, cestná.
  • Náročnosti cykloturistickej trasy: REKREA, SPORT, EXPERT.
  • Povrchu ciest.

Metodickou úlohou Slovenského cykloklubu je zosúlaďovanie cykloturistických trás naprieč Slovenskom a v jednotlivých regiónoch Slovenska a tvoriť tak ich logické prepojenie. Výsledkom úsilia je tvorba kvalitnej celoslovenskej sieti cykloturistických trás. Taktiež, Slovensky cykloklub v rámci svojej činnosti eviduje cykloturistické trasy v Národnom registri cykloturistických trás.

Prvky cykloorientácie:

  • Maľované „C“: patria základným prvkom cykloznačenia patria maľované „céčka“. Umiestňujú sa na pevné zariadenia a objekty v teréne. Zaručujú orientáciu v neprehľadnom teréne, ako aj priechodnosť trasy pri zničení cyklosmeroviek.
  • Cyklosmerovky a cyklotabuľky: umiestňujú na cyklostĺpiky (cyklosmerovníky), prípadne iné zariadenia v teréne. Určujú smer cykloturistickej trasy a kilometrové vzdialenosti do jednotlivých cieľov.

Viac informácií ohľadom značenia cykloturistických trás viete nájsť v priloženej publikácií CHCEME CYKLOTRASU, AKO NA TO? Alebo 20 základných otázok k budovaniu cykloturistických trás.

Dokument na stiahnutie


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.