Vydané metodické materiály

Metodický list 1/98

Metodický list 1/98 Cykloturistické značenie je venovaný „Prvkom cykloturistického značenia“. Má formát A5 a je na 4 stranách. Je plnofarebný. Sú na ňom graficky znázornené a popísané všetky prvky cykloturistického značenia. Je určený pre vyškolených značkárov, všetkým štátnym inštitúciám, ktoré sa vyjadrujú k povoľovaniu značenia cyklotrás, samospráve i individuálnym osobám, ktoré sa zaujímajú o túto problematiku. Bol vydaný v roku 1998. Zobraziť list

Metodický list 2/98

Metodický list 2/98 Cykloturistické značenie je venovaný „Základnej terminológii a kategorizácii cyklotrás“. Má formát A5 a je na 4 stranách. Je čiernobiely. Je na ňom popísaná základná terminológia cyklotrás, delenie cyklotrás a ich kategorizácia, štatút značkárov cyklotrás a učebné texty pre nich. Je určený pre vyškolených značkárov, všetkým štátnym inštitúciám, ktoré sa vyjadrujú k povoľovaniu značenia cyklotrás, samospráve i individuálnym osobám, ktoré sa zaujímajú o túto problematiku. Bol vydaný v roku 1998 vďaka podpore banskobystrickej nadácie Ekopolis. Zobraziť list

Metodický list 3/98

Metodický list 3/98 Cykloturistické značenie je venovaný „Evidencii cykloturistických trás“. Má formát A5 a je na 4 stranách. Je čiernobiely. Je na ňom popísaný postup pri evidencii cyklotrás na Ústredí SCK ako aj znázornené umiestnenie evidenčných čísel na prvkoch cykloturistického značenia. Je určený pre vyškolených značkárov, všetkým štátnym inštitúciám, ktoré sa vyjadrujú k povoľovaniu značenia cyklotrás, samospráve i individuálnym osobám, ktoré sa zaujímajú o túto problematiku. Bol vydaný v roku 1998 vďaka podpore banskobystrickej nadácie Ekopolis. Zobraziť list

Metodický list 4/98

Metodický list 4/98 Cykloturistické značenie je venovaný „Dopravné značenie ako súčasť cykloturistických trás“. Má formát A5 a je na 4 stranách. Je čiernobiely. Sú ňom popísané dopravné značky súvisiace s cyklodopravou ako aj ukážky modelových riešení ich umiestnení na cyklotrasách. Je určený pre vyškolených značkárov, všetkým štátnym inštitúciám, ktoré sa vyjadrujú k povoľovaniu značenia cyklotrás, samospráve i individuálnym osobám, ktoré sa zaujímajú o túto problematiku. Bol vydaný v roku 1998 vďaka podpore banskobystrickej nadácie Ekopolis. Zobraziť list

Metodický list 1/2004

Metodický list 1/2004 je venovaný Prvkom cykloturistickej infraštruktúry, konkrétne „CYKLOODPOČÍVADLÁM“. Má formát A5 a je na 4 stranách, jeho súčasťou sú aj 2 výkresy formátu A4. Je čiernobiely. Sú na ňom graficky znázornené a popísané malé a veľké cykloodpočívadlá a všetko čo s nimi súvisí. Je určený pre vyškolených značkárov, všetkým, ktorí spravujú a zaujímajú sa o cyklotrasy , VÚC, samospráve, podnikateľom i individuálnym osobám, ktoré sa zaujímajú o túto problematiku. Bol vydaný v roku 2004, jeho vydanie podporilo Ministerstvo školstva SR. Zobraziť list

Metodický list 2/2004

Metodický list 2/2004 je venovaný Prvkom cykloturistickej infraštruktúry, konkrétne „VEĽKOPLOŠNÝM MAPÁM“. Má formát A5 a je na 4 stranách, jeho súčasťou sú aj 2 výkresy formátu A4. Je čiernobiely. Sú na ňom graficky znázornené a popísané veľkoplošné mapy, ich stojany a držiaky a všetko čo s tým súvisí. Je určený pre vyškolených značkárov, všetkým, ktorí spravujú a zaujímajú sa o cyklotrasy , VÚC, samospráve, podnikateľom i individuálnym osobám, ktoré sa zaujímajú o túto problematiku. Bol vydaný v roku 2004, jeho vydanie podporilo Ministerstvo školstva SR. Zobraziť list


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.