SCK Magnezit Jelšava

Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava
Tomášiková 1178/16
050 01 Revúca
predseda: Ján Špak
manažér klubu: Pavol Mlákay
tel.: 0904 482 098
e-mail: pavol.mlakay@zoznam.sk

Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava bol založený 1. augusta 2000 a od daného dátumu funguje až do dnes. Činnosť klubu je primárne zameraná na súťažnú cestnú a MTB cyklistiku a na účasť na rôznych cyklomaratónoch v rámci Slovenskej republiky. Členovia sú nadšencami cykloturistiky v oblasti Národného parku Muránska planina a Stolických vrchov.

Popri svojej činnosti sa venuje SCK Magnezit Jelšava i organizovaním viacerých podujatí v oblasti cyklistiky, konkrétne sa podieľajú na organizácií „Baníckej časovky“ a jedného preteku v rámci Východoslovenskej cyklistickej ligy.

Každoročne sa venujú i výchove mládeže na základných školách, usporadúvajú pre nich preteky v jazde zručnosti. Klub napomáha i ostatným členským klubom SCK, vo vzájomnej spolupráci sa podieľajú na projektovaní cyklotrás v regióne. Najviac spolupracujú s klubmi: SCK Ďumbier a SCK Poľana.

Z roka na rok sa klub musí pasovať i s viacerými nie veľmi pozitívnymi náležitosťami. Sú svedkami poklesu členov z dôvodu nezáujmu mladých, nedostatku finančných prostriedkov, vysokej nezamestnanosti a odchodu za prácou do zahraničia. V súčasnosti má klub 18 členov, ktorí nie sú iba z ich okresu.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.