Slovenský cykloklub Stará Turá

SNP 266/1
916 01 Stará Turá
predseda: Ing. Peter Ištoňa
tel. 0907 702 767, 032-7752439
e-mail: tavernikmk@centrum.sk

Slovenský cykloklub v Starej Turej bol založený v roku 1998 ako prvá pobočka ústredia v Piešťanoch. V rokoch 1999-2000 v spolupráci s ďalšími partnermi SCK Stará Turá realizovala projekt PHARE CREDO „Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR-ČR“. V cykloturistickej oblasti sa pravidelne zúčastňuje na národných zrazoch cykloturistov po celom Slovensku a realizujú každoročný plán cyklopodujatí. Okrem cyklovýletov na Slovensku a v našom okolí vyrazili aj do zahraničia (oblasť Južných Čiech, oblasť Pálavských vrchov,..).
Kopaničiarsky región je optimálnou oblasťou pre rozvoj cykloturistiky. Dlhé doliny do oblasti Bielych a Malých Karpát s asfaltovými alebo spevnenými cestami, pomerne nízka premávka áut, profily vhodné pre náročných, ale aj menej náročných cykloturistov. Pre MTB je tu hustá sieť udržiavaných lesných ciest. Dominantou je Kopaničiarska cyklomagistrála, ktorá spája Považie so Záhorím. Na hraničných prechodoch Nová Bošáca a Vrbovce je napojená na sieť moravských cyklotrás. Postupne sa buduje komplexná infraštruktúra pre rozvoj cestovného ruchu a nás teší, že aj my máme na tom svoj podiel.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.