História značených cyklotrás

1. Dunajská cyklocesta, Malé Karpaty

Prvý pokus o vyznačenie cykloturistickej trasy na Slovensku bol spojený s Velosportom Bratislava a pani Máriou Martišovou. V Malých Karpatoch v rámci Bratislavského lesoparku bolo označených drevenými značkami niekoľko trás. V rokoch 1990-1991 bol predĺžený prvý úsek rakúskej Dunajskej cyklistickej cesty z hraničného prechodu Berg do Komárna k Novému mostu. História Dunajskej cyklocesty pokračovala v roku 1995, kedy z iniciatívy Ministerstva hospodárstva, AŠK Inter a hlavne Petra Šeba bol doznačený a otvrený úsek Dunajskej cyklistickej cesty z Bratislavy do Gabčíkova po oboch brehoch a do Medveďova. V roku 2000 SCK Piešťany v spolupráci s Ústavom turizmu Bratislava na celej ceste umiestnil maľované céčka a vyznačil a osadil značením nový úsek trasy Medveďov – Komárno.

2. Značenie v Slovenskom raji

Prvý ucelený systém cykloznačenia na Slovensku bol aplikovaný Imrichom Makarom na území národného parku Slovenský raj. Na tabuliach s modrým podkladom bolo logo cyklistu a kilometrové vzdialenosti. Okrem smerovky sa používala i priebežná obdĺžniková značka a koncová značka.

3. Prvý návrh cykloznačenia

Prvý návrh nových cykloznačiek bol kombináciou vtedajšieho systému KST pešieho značenia a cykloznačenia SCK. Uvažovali sa smerové cyklotabule 4 farieb – červenej, modrej, zelenej a žltej s bielym bicyklom a 1-2 cieľmi s kilometrovými vzdialenosťami. Na červenej, modrej a zelenej značke mali byť biele textové údaje, na žltej čierne. Z KST sa prevzali vonkajšie rozmery tabuliek. SCK v ďalšom jednaní tento návrh modifikoval. V značkách bol piltogram bicykla.

4. Druhý návrh cykloznačenia

Druhý návrh nových cykloznačiek rozšíril prvý o náhradu loga cyklistu zo systému cykloznačenia aplikovaného v Slovenskom raji. Uvažovali sa tabule 4 farieb – červenej, modrej, zelenej a žltej so žltým (bielym) logom cyklistu a 1-2 cieľmi s kilometrovými vzdialenosťami. Z KST sa prevzali vonkajšie rozmery tabuliek, podľa ich vtedajšej zmeny na väčší rozmer.

5. Konečný návrh značenia cyklotrás

Konečný návrh nových cykloznačiek bol výsledkom predchádzajúcich 3 návrhov. Vyjadril kombináciou vtedajšieho systému KST pešieho značenia a cykloznačenia SCK. Ako podklad sa použili biele tabuľky s logom cyklistu a hrotom s písmenom „C“ vo farbe trasy (červená, modrá, zelená a žltá) a 1-2 cieľmi s kilometrovými vzdialenosťami v čiernej farbe.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.