Evidencia cykloturistických trás

Slovenský cykloklub v rámci svojej činnosti spravuje Národný register cykloturistických trás.
Register predstavuje evidenciu všetkých zlegalizovaných a zaregistrovaných cykloturistických trás s riadne prideleným evidenčným číslom. Každá trasa má svoje unikátne číslo, ktoré je podmienené krajom i farbou trasy.

Trasy v registri evidujeme podľa krajov, cez ktoré prechádzajú. Ak trasa prechádza viacerými krajmi, je zaevidovaná vo všetkých krajoch, cez ktoré vedie. Rovnako trasy evidujeme i podľa farby – červená, modrá, zelená a žltá. K jednotlivým trasám sú pripísané i iné náležité parametre ako ich dĺžka, prevýšenie, náročnosť, správca a pre aký bicykel je trasa vhodná.

K tomu, aby sa cykloturistická trasa dostala do Národného registra cykloturistických trás je potrebné aby správca trasy najskôr požiadal o riadne evidenčné číslo trasy. K tomu, aby bolo číslo vydané však potrebujeme potrebné prílohy k trase:

  • GPS meranie trasy vo formáte GPX,
  • povolenia od vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov pozemkov na trase (v prípade, že trasa prechádza chráneným územím, tak aj povolenie z Okresného úrade, odbor životného prostredia, povolenie od CHKO, NP, prípadne iných subjektov, ktoré spravujú dané územie).
  • základné parametre o trase (farba, dĺžka, náročnosť, určenie, prevýšenie, správca).
  • základný popis trasy (ten bude po vyznačení zverejnený na stránke www.cykloportal.sk) a pár fotografií z trasy, ktoré musí doplniť po vyznačení i aktuálnymi fotografiami značenia. 

Samozrejmosťou je požiadanie o vydanie evidenčného čísla prostredníctvom oficiálnej písomnej žiadosti
(môže byť zaslaná i na náš e-mail: office@cykloklub.sk). Vzor žiadosti prikladáme.

Od 1. 7. 2022 je vydanie evidenčného čísla spoplatnené podľa riadneho cenníka, ten je voľne prístupný na tomto odkaze.  Poverenie SCK vedením Národného registra cykloturistických trás na Slovensku nájde TU.

Výpis z Národného registra cykloturistických trás nájde k nahliadnutiu:


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.