SCK Tour Súľov

Kotešová č. 541, 013 61
Predseda: Slavomír Strečanský
e-mail: cyklotour@cyklotour.sk
web: https://www.cyklotour.sk/
FB: @behsulovskymiskalami

SCK CYKLO TOUR Súľov je občianskym združením s právnou subjektivitou a vzniklo v septembri v roku 2000. Jeho poslaním je podieľanie sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli, legalizácia, značenie a údržba cyklotrás, poskytovanie informácií o službách cestovného ruchu a organizovanie podujatí.

V roku 2000 sa klub v rámci projektu Phare Creda, ktorého navrhovateľom bola SCK Stará Turá, odborným garantom SCK Piešťany a partnerom Obec Súľov – Hradná, podieľal na značení cyklotrás v oblasti Súľovských skál. V roku 2003 klub opäť v spolupráci s obcou Súľov a SCK Piešťany vyznačil ďalšie kilometre cyklotrás v oblasti Javorníkov.

Klub organizuje významný MTK maratón AUTHOR ŠKODA bikemaratón S´ľovské skaly a Beh Súľovskými skalami.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.