Slovenský cykloklub Ďumbier Brezno

Fraňa Kráľa 4

977 01 Brezno

Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 22.1.1999 Č. sp. VVVS/1-900/90-14807

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Podbrezová, a.s., IBAN: SK6409000000000301188895

e-mail: petkir80@gmail.com

Viac tu: https://sck-dumbier.webnode.sk/

Medzi hlavné činnosti klubu patrí najmä :

– podieľať sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli pre členov a širokú verejnosť

– vykonávanie činnosti v oblasti turistiky, cykloturistiky, metodických a materiálno – technických činností, súvisiacich s pobytom v prírode a cestovnom ruchu

– vykonávanie verejnoprospešnej činnosti zameranej na vytváranie podmienok pre zdravý pohyb na bicykli (značkovanie, výstavba a údržba magistrál, cyklochodníkov, osadzovanie máp a informačných panelov, sprievodcovská činnosť, atd.)

– zabezpečovanie a distribúcia materiálov potrebných k činnosti (katalógy, metodické publikácie, informačné listy, časopisy, mapy, sprievodcovia, záznamníky, atd.)

– organizovanie súťaží súvisiacich s pohybom na bicykli pre členstvo a širokú verejnosť

– organizovanie turistických zájazdov a pobytov doma i v zahraničí

Poslaním SCK Dumbier je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a výkonnosti.

Klub začínal v roku 1997 ešte ako SCK Podbrezová, v roku 2001 sa premenoval podľa najvyššieho vrchu Nízkych Tatier – Ďumbiera na Slovenský cykloklub Ďumbier.

Nosnými akciami klubu sú tzv. „víkendovky“, ktoré začínajú v marci a končia zamykaním bicyklov v novembri.

Z ďalších akcií sú to dvojdňové a viac denné cyklotúry za poznávaním v rámci Slovenska, ale aj zahraničné cyklozájazdy po Európe ako napríklad zájazdy na ostrovy Elba, Brač, Sardíniu, z pevniny Chalkidiky v Grécku, kaňon Verdon vo Francúzsku či české Krušné hory a Šumavu.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.