SCK Slovenský kras Gemerská Hôrka

Penzión Skalná ruža
049 12 Gemerská hôrka
predseda: Alexander Derda
tel.: 0918 690 458
e-mail: derda.scksk@centrum.sk

SCK SK so sídlom v Gemerskej Hôrke je dobrovoľné združenie občanov, ktoré vzniklo v roku 1999 za účelom vytvorenia podmienok pre rozvoj cykloturizmu v Slovenskom krase a v turistickom regióne Gemer v úzkej súčinnosti s SCK Piešťany. Spočiatku bola činnosť zameraná na návrh, legalizovanie a vyznačenie cykloturistických trás.

SCK Slovenský kras organizuje ročne minimálne 4 stále akcie. V roku 2004 už prebiehal 4. ročník týchto podujatí, a to Cyklokras, Karstvelo, Gemerská župa na kolesách a Zlatý kras.

Klub inicioval tiež vznik informačnej kancelárie „Brány krasu“, ktorú prevádzkuje za pomoci Penziónu Skalná ruža. SCK Slovenský kras si vytvoril vlastnú bicyklovú skupinu, ktorá nosí aj reprezentačné dresy. Silnou stránkou SCK Slovenský kras je schopnosť korektne spolupracovať, zapájať a spájať rôzne inštitúcie pre spoločný cieľ.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.