European Cyclists’ Federation (ECF)

Európska federácia cyklistov podporuje cyklistiku ako udržateľný a zdravý dopravný prostriedok. Veríme, že bicykel je riešením mnohých problémov sveta.“ European Cyclists’ Federation (ECF)

Európska cyklistická federácia vznikla v roku 1983 a sleduje jediný cieľ: propagovať cyklistiku ako udržateľný a zdravý dopravný a rekreačný prostriedok. Korene ECF sú v Európe, avšak výzvy, ktorým čelia, sú globálne. ECF verí, že bicykel je riešením mnohých problémov sveta. Slovenský cykloklub pôsobí ako riadny člen ECF už od roku 1997, zastupuje záujmy cykloturistov a Slovenska.

Zámerom ECF je:

  • zvýšiť postavenie cyklistiky a podporiť uznávanie výhod cyklistiky pre jednotlivcov i celú spoločnosť;
  • podporovať úvahy o potrebách v Európe vo všetkých aspektoch plánovania a riadenia dopravy, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia a podporovať priaznivé podmienky pre cyklistov v celej Európe;
  • podporovať členské skupiny v záležitostiach národného a medzinárodného významu týkajúcich sa cieľov ECF;
  • vykonávať výskum v oblasti cyklistiky, dopravy, životného prostredia a bezpečnosti;
  • vylepšiť informácie a rady, ktoré sú k dispozícii členským skupinám, a tým pomáhať pri ich činnosti na národnej i medzinárodnej úrovni;
  • podporovať výmenu informácií a odborných znalostí medzi členskými organizáciami;
  • poskytnúť informácie a odborné znalosti s cieľom zvýšiť povedomie konkrétnych skupín, medzi ktoré sa radia nasledovné:
    • medzinárodné orgány a inštitúcie, politici, plánovači, výrobcovia; obchodné skupiny, agenti pre cyklistické dovolenky, orgány cestovného ruchu, environmentálne a dopravné skupiny, pokiaľ ide o cyklistiku a jej výhody a potreby.

Pre dosiahnutie týchto cieľov, ECF sformulovala kľúčové ciele cyklistiky do súboru vyhlásení. Jedná sa o verejné dokumenty, ktoré spoločne formulujú a potvrdzujú hlavný súbor motívov, zásad, zámerov a priorít propagácie cyklistiky:


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.