Bicyglo Trnava

Predseda: Marián Kasala
e-mail: bicyglo@gmail.com
web: www.bicyglo.sk
facebook: @bicyglo

SCK Bicyglo Trnava bol založený v júni 2000. Poslaním klubu je rozvoj cykloturistiky v regióne Trnavska, návrh, značenie, údržba a propagácia cyklotrás. Hlavným cieľom je združovanie ľudí, ktorým učaroval bicykel a príroda. Nie sme klub s veľkou členskou základňou. Za dvadsať rokov našej činnosti sa nám však podarilo vytvoriť 500 kilometrovú sieť legálne značených cykloturistických trás, ktorú i udržiavame.

Každoročne klub organizuje niekoľko športových podujatí spojených s pobytom v prírode pre členov klubu i širokú verejnosť. V posledných rokoch kladieme dôraz na deti a organizujeme pre ne „Majstrovstvá detí na dvoch kolesách“. V rámci tejto akcie deťom hravou formou ukazujeme čaro bicykla. Škôlkari a školáci prekonávajú hranice svojich možností v disciplínach ako slalom, najpomalšia jazda, časovka a cross country. Knašim tradičným akciám patrí „Trnavský terigáč“. Taktiež sa zúčastňujeme na podujatiach partnerských organizácií a klubov, prostredníctvom ktorých členovia spoznávajú krásy Slovenska i zahraničia, nie len zo sedla bicykla. Našou srdcovkou je cykloturistická jazda „Trnava – Rysy“, ktorú organizujú priatelia z TJ ELÁN Trnava. Zorganizovali sme viacero cykloexpedícií do okolitých krajín, ktoré spoznávame zo sedla bicykla. Nezabudnuteľné zážitky máme z Nórska, Rumunska, Španielska, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Korziky, Ukrajiny, či Česka.

Snažíme sa spolupracovať a rozvíjať spoluprácu so samosprávami, organizáciami a inštitúciami v Trnavskom regióne. Zlepšovať podmienky pre pohyb na bicykli. Propagovať cykloturistiku, cyklodopravu a sieť cyklotrás v médiách regionálneho, ale aj národného charakteru ako i poskytovať informácie o týchto cyklotrasách.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.