Drobná cyklistická infraštruktúra

Veľkoplošné mapy

V dnešnej dobe je na Slovensku vyznačených viac ako 15000 km cykloturistických trás. Jazdia po nich tisícky cykloturistov, v teréne na exponovaných a atraktívnych miestach vzniká potreba osadenia orientačných veľkoplošných máp. Takto vznikne orientačné miesto pre cykloturistov, ale aj pre ostatných turistických návštevníkov. Mapa uvádza prehľad značených cykloturistických trás v oblasti, poskytuje cykloturistom námety na cykloputovania a cyklovýlety v okolí. Pri dobrej legende, prípadne vhodnom doplnení grafickej časti poskytuje cykloturistom námety na spoznávanie zaujímavých miest a kultúrneho dedičstva lokality, ktorú mapa zahŕňa. Ak sa mapa skombinuje s cykloodpočívadlom, vytvorí sa miesto plánovaného i náhodného stretnutia cykloturistov a vznikne možnosť vzájomne diskutovať o námetoch na výlety a cykloputovania. Vznikne tak i oddychové miesto. Základom každej dobre mapy je samozrejme kvalitný mapový podklad a aktuálny zákres cykloturistických trás.

Odpočívadlá

K najväčšiemu a najnáročnejšiemu prvku drobnej cykloinfranštuktúry patria cykloodpočívadlá. Prakticky ich delíme na malé a veľké cykloodpočívadlá.
Veľké cykloodpočívadlá tvorí väčší prístrešok, dlhší stôl, lavice, smetný kôš, stojan na bicykle. Obyčajne pri nich býva osadená i veľkoplošná mapa. Častokrát v nich prístrešky majú jednu stenu plnú, kvôli ochrane proti daždu a vetru. Účelom takéhoto odpočívadla je poskytnutie úkrytu pred nepriaznivým počasím , oddych cykloturistov, ako aj miesto, kde sa môžu cykloturisti najesť “ z vlastných zásob“. Je určené pre 10 – 15 osôb.
Problémom odpočívadiel je zvoliť správne miesto ich osadenia. Častokrát je výsledkom rozhodovania, kde by bolo potrebné a kde ho nakoniec umiestnime, aby sa uchránilo pred vandalským poškodením. Pre všetky druhy cykloodpočívadiel je veľmi dôležité, aby mali svojho správcu. Jeho najväčším bremenom, popri údržbe odpočívadla, bude najmä staroslivosť o odpadové hospodárstvo. Pri frekventovaných trasách v sezóne treba rátať s vyvážaním odpadkov i 2x týždenne. Pre osadenie a vybudovanie cykloodpočívadiel v teréne sa vyžaduje v zmysle platných zákonov povolenie podľa náročnosti, rozsahu a druhu prác pre jednotlivé miesta, pri jednoduchších väčšinou postačuje oznámenie o drobnej stavbe. Súhlas vlastníka pozemku je samozrejmosťou.

Malé cykloodpočívadlá pozostávajú z jednoduchého prístrešku, stolíka, lavičky a smetného koša. Slúžia na oddych cykloturistov a na malé občerstvenia. Sú určené pre 4-6 osôb. Niektoré firmy ich vyrábajú i jako kompaktný celok.
Problémom odpočívadiel je zvoliť správne miesto ich osadenia. Častokrát je výsledkom rozhodovania, kde by bolo potrebné a kde ho nakoniec umiestnime, aby sa uchránilo pred vandalským poškodením. Pre všetky druhy cykloodpočívadiel je veľmi dôležité, aby mali svojho správcu. Jeho najväčším bremenom, popri údržbe odpočívadla, bude najmä staroslivosť o odpadové hospodárstvo. Pri frekventovaných trasách v sezóne treba rátať s vyvážaním odpadkov i 2x týždenne. Pre osadenie a vybudovanie cykloodpočívadiel v teréne sa vyžaduje v zmysle platných zákonov povolenie podľa náročnosti, rozsahu a druhu prác pre jednotlivé miesta, pri jednoduchších väčšinou postačuje oznámenie o drobnej stavbe. Súhlas vlastníka pozemku je samozrejmosťou.

Panely pre označenie pamiatok a zaujímavostí

Na vyznačených cyklotrasách alebo ich bezprostrednej blízkosti sa nachádza veľké množstvo prírodných a kultúrnych zaujímavostí. Patria k nim hrady, zámky, sakrálne pamiatky, múzeá, prírodné zaujímavosti a mnohé iné. Sú vlastne hlavným lákadlom pre pohyb na cyklotrase. Častokrát však nie sú označené ani pamiatky, ani prístup k nim. K tomu slúžia rôzne panely, navádzače a pútače.
V dnešnej dobe sa stalo trendom označovať najväčšie atrakcie na cyklotrasách pomocou pekných imidžových fotografií (emotional landmarks), bez textu alebo s minimálnym textom, rep. s piktogramami. Vďaka moderným tlačovým metódam a farbám odolným vplyvu UV žiarenia je možné preto tlačiť imidžové fotografie objektov na rôzne materiály. Pri cyklotrasách to môžeme využiť vložením obrázkov do cyklosmeroviek alebo priamo výrobou samostatných imidžových panelov. Na jednom paneli takto možno propagovať jednu alebo viacero pamiatok. Ukážka vzorovej cyklosmerovky a vzorového panelu je na ilustračných obrázkoch. Napriek odolným farbám je vhodné panely pamiatok prekryť plexisklom kvôli mechanickému a vandalskému poškodeniu. Panely sa osádzajú do drevených alebo kovových stojanov. Každý má svoje výhody a nevýhody, častokrát rozhoduje jeho umiestnenie v extraviláne a intraviláne alebo cit pre architektonický vzhľad miesta osadenia. K osadeniu stojanu pre panel pamiatky je potrebný súhlas majiteľa pozemku a oznámenie o drobnej stavbe.

Cykloservisné stojany

Medzi moderné prvky drobnej cyklistickej infraštruktúry patria aj samostatne stojace servisné stojany, kde si môžu cyklisti urobiť základnú údržbu bicykla, opraviť defekt či dofúkať pneumatiku. Servisné stojany vyrábajú viaceré spoločnosti a je možné ich nakonfigurovať a prispôsobiť na základe individuálnych požiadaviek. Samotné stojany nezaberajú veľké plochy a je ich tak možné umiestniť takmer kdekoľvek.

Nabíjacie stanice pre e-bike

S neustálym rozvojom e-bikov sa stále častejšie začína aj s budovaním nabíjacích staníc pre elektro bicykle. Samotná nabíjacia stanica môže mať viacero variantov, presná špecifikácia sa rieši na mieru a na základe potrieb objednávateľa. Stanica môže byť napájaná priamo zo siete, ale i solárne, čo zvyšuje možnosti jej umiestnenia v teréne. Nabíjaciu stanicu je ideálne budovať miestach, kde je možné sa občerstviť, najesť či oddýchnuť. Keďže nabíjanie batérie trvá nejakú dobu je potrebné miesta vyberať tak, aby sa cyklisti v danej lokalite mohli zdržať.

Ďalšie prvky drobnej infraštruktúry

Množstvo prvkov drobnej cykloturistickej infraštruktúry sa rieši na mieru v danom mieste či regióne. Medzi ďalšie prvky, ktoré možno na trasy umiestniť môžeme zaradiť mobiliár pre odpočívadlá, stojany na bicykle, vyhliadkové veže, požičovne bicyklov či zdroje vody.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.