SCK Rimava

Rožňavská 856/10
97901 Rimavská Sobota
web: www.rimavskasobota.sk
predseda: Štefan Maksi
tel.: 0907 136 117
e-mail: maksi@pobox.sk

Hlavnou aktivitou klubu je organizovanie cykloturistických programov v tuzemsku a zahraničí. Ročne ich usporiadame 15 až 20. Okrem zimných mesiacov máme 2-3 podujatie mesačne s rôznou náročnosťou.

Klub má dobré vzťahy s miestnym turistickým klubom, navzájom sa zúčastňujú na akciách. SCK Rimava navštevuje i rôzne medzinárodné preteky. Veľmi populárne sú domáci Fatransko-strážovský cyklomaratón, moravský Beskyd Tour a maďarský Šalgó kupa.

V rámci možností klubu sa zúčastňujú aj na zrazoch klubov SCK. Tretina všetkých výletov je 2 až 4 dňových. Vďaka získaným sponzorským príspevkom, ponúkajú pre svojich členov zaujímavé zľavy pri účasti na klubových akciách. Počet členov za jednotlivé ročníky sa pohybuje cez 20, niektorí sú aj z Maďarska. V roku 2000 sme si prvýkrát obliekli vlastný klubový dres, na ktorom okrem sponzora propagujeme hlavne náš klub.

V roku 2002 sme mali možnosť pripraviť krátky televízny program o našej činnosti, ktorú niekoľkokrát odvysielala regionálna káblová televízia. Naše aktivity propagujeme aj v novinách a v turistických Infocentrách. Spolu s TIC Rim. Sobota sme vypracovali sieť doporučených cyklotrás pre Mikroregión Rimava a Rimavica, ktorý v roku 2003 vyšiel aj v knižnej podobe (Turistický sprievodca Rimavskou dolinou).

Slovenský Cykloklub Rimava bol založený cyklistickými nadšencami v roku 1999 ako bezpríspevková organizácia. Hlavnou aktivitou nášho cykloklubu je organizovanie cykloturistických programov a účasť na športových podujatiach v tuzemsku a zahraničí. Ročne ich usporiadame alebo navštívime 15 až 20 s rôznou náročnosťou. Počet členov za jednotlivé ročníky sa pohybuje okolo 20. V roku 2000 sme si prvýkrát obliekli vlastný klubový dres v zeleno-žltých farbách. Znak klubu /silueta Muránskeho a Fiľakovského hradu/ je umiestnený na prednej strane dresu nad srdcom a zadnej strane dominuje nápis SCK RIMAVA.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.