Školenia značkárov

Slovenský cykloklub v rámci svojej činnosti vykonáva školenie značkárov cykloturistických trás. V roku 1998 získalo SCK štátnu akreditáciu pod číslom protokolu 4/98 pre odbornú spôsobilosť: Značkár cykloturistických trás.

Školenia však SCK vykonáva už od roku 1997 a doteraz sa mu podarilo vyškoliť stovky značkárov. V súčasnosti evidujeme v databáze 57 vyškolených značkárov cykloturistických trás z celého Slovenska. Zoznam vyškolených značkárov i s e-mailovým kontaktom uvádzame v závere textu.

Od roku 2015 sú značkári školený v zmysle STN 01 8028. Školenie sa opakuje pravidelne každý druhý rok, pričom platnosť značkárskeho preukazu je na 5 rokov.

Školenie pozostáva z oblastí:

 • zákony týkajúce sa cykloturistického značenia,
 • rekognoskácia cykloturistickej trasy,
 • evidencia cykloturistických trás,
 • spracovanie dokumentácie k cykloturistickej trase,
 • technická norma STN 01 8028,
 • zásady pri značení cykloturistických trás,
 • príprava značkárskeho materiálu a pomôcok,
 • spracovanie textácie,
 • praktická výučba v teréne,
 • príklady značenia cykloturistických trás.

Okrem školenia nových značkárov cykloturistických trás, SCK organizuje i pravidelné preškolenia značkárov po skončení platnosti značkárskeho preukazu. Taktiež organizuje rôzne nadstavbové a odborné semináre zamerané na špecifické požiadavky pri značení cykloturistických trás.

Odborné semináre a preškolenia:

 • GPS meranie cykloturistických trás,
 • spracovanie GPS dát,
 • digitalizácia dát,
 • analýza zákonov,
 • povoľovacie konania.

Prihláška na školenie na stiahnutie.

Zoznam vyškolených značkárov (aktualizácia k 1. 4. 2023)


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.