SCK Záhorák – Malacky

predseda: Marcel Bulla
tel.: 0903 196 021
e-mail: sckzahorak@gmail.com
FB: @sckzahorak
web: http://www.sckzahorak.sk/

Slovenský cykloklub Záhorák vznikol a bol zaregistrovaný v roku 2000 ako občianske združenie. Členskú základňu tvoria cykloturisti prevažne z Malaciek a okolia, ale tiež i z Bratislavy, z Brodského a Galanty. Na akciách, ktoré usporadúvajú, radi privítajú aj nečlenov cykloklubu, priaznivcov bicykla a zdravého pohybu, ľudí spoločného zamerania, ktorí radi nadväzujú priateľské kontakty a spolu spoznávajú kultúru, históriu a prírodné krásy Záhoria a blízkeho okolia, ale aj Moravy či Rakúska. Organizovaním akcií, športovým relaxom sa snaží klub prispieť k vylepšovaniu vzťahu cykloturistov k prírode, upevňovať zdravie, kondíciu a psychickú pohodu účastníkov cyklovýletov a cyklojázd.

Čo sa týka cykloturistiky, na Záhorí sú všetky možnosti na relaxovanie na bicykli. Sú tu roviny, kopce i nižšie pohorie, nádherné Malé Karpaty, rieky riečky, jazerá, priehrady a rybníky. A keďže sa väčšina týchto prírodných krás nachádza v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Záhorie, sme povinný sa v prírode aj patrične správať a chrániť ju a zachovať takúto krásnu aj pre ďalšie generácie.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.