Vydané propagačné materiály a publikácie

Slovenský cykloklub vydal počas svojej histórie, množstvo propagačných materiálov, sprievodcov, máp či iných publikácii. A to i vďaka donorom a v rámci rôznych projektov. Základný prehľad vám prinášame Vám ich v nasledujúcich riadkoch. Tie najnovšie, ktoré sa nám podarilo vydať aj digitálne si môžete stiahnuť.

Zoznam materiálov vydaných v minulosti:

Mapka cyklomagistrál - harmonikovo skladaná plnofarebná mapka cyklomagistrál na Slovensku s ich farebnými logami. Bola vydaná na prezentáciu SCK najmä pre výstavy cestovného ruchu. Vydaná vo februári 2000.

40 najkrajších výletov v slovensko-moravskom pohraničí - plnofarebná reprezentačná publikácia v špirálovej väzbe. Popisuje 21 najkrajších cyklo a peších výletov na slovenskej strane hranice a 19 na českej strane. Bola vydaná v rámci projektu Phare Credo "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR" v júli 2000.

Mapka vážska cyklomagistrála sever - plnofarebná mapka Vážska cyklomagistrála sever má formát A3. Bola vydaná na prezentáciu SCK a vyznačených trás a je určená pre širokú verejnosť. Popisuje územie od Trenčína po Žilinu. Bola vydaná v rámci projektu Phare Credo "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR" v júli 2000.

Mapka Vážska cyklomagistrála stred - plnofarebná mapka Vážska cyklomagistrála stred má formát A3. Popisuje územie od Trenčína po Piešťany. Bola vydaná v rámci projektu Phare Credo "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR" v júli 2000.

Vážska cyklomagistrála - stručný cykloturistický sprievodca Vážska cyklomagistrála má formát 11 x 16 cm. Popisuje cyklotrasy a pamiatky na Vážskej cyklomagistrále. Bol vydaný v rámci projektu Phare Credo "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR" v júli 2000.

Kysucká cyklomagistrála - stručný cykloturistický sprievodca Kysucká cyklomagistrála má formát 11 x 16 cm. Popisuje cyklotrasy a pamiatky na Kysuckej cyklomagistrále. Bol vydaný v rámci projektu Phare Credo "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR" v júli 2000.

Biele Karpaty - stručný turistický sprievodca Biele Karpaty a popisuje najkrajšie pešie trasy a pamiatky v oblasti. Bol vydaný v rámci projektu Phare Credo "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR" v júli 2000.

Súľovské skaly - stručný turistický sprievodca Súľovské skaly popisuje najkrajšie pešie a cykloturistické trasy a pamiatky Súľova a Súľovských skál. Bol vydaný v rámci projektu Phare Credo "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR" v júli 2000.

Záhorie cykloatlas - reprezentačný podrobný cykloturistický atlas Záhoria. Na 10 stranách je popis trás. Podrobný register a legenda. Mutácia v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Je plnofarebný, bohato ilustrovaný obrázkami. Je určený pre odbornú i širokú verejnosť - pre všetkých ktorí sa zaujímajú o cyklotrasy. Je reprezentačný i pre VÚC, samosprávu a podnikateľov. Bol vydaný v rámci projektu Phare CBC "Cykloturistické trasy prepájajúce Slovensko, Rakúsko a Českú republiku" v novembri 2000.

100 cyklo NAJ Záhoria - brožúrka 100 cyklo NAJ Záhoria má formát A5 a má 32 strán. V nich je 12 plnofarebných a 20 čiernobielych. Popisuje 100 najväčších zaujímavostí a atraktivít Záhoria. Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC "Zbližovanie slovenskej a rakúskej cyklosiete v oblasti Weinviertel - Záhorie" v apríli 2003.

Mapka Cykloturistické trasy Záhorie – sever - plnofarebná mapka Záhorie sever, na vnútornej strane je schematická mapka s cyklotrasami a obrázkami pamiatok, na zadnej strane sú farebné fotografie najvýznamnejších pamiatok.
Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC "Zbližovanie slovenskej a rakúskej cyklosiete v oblasti Záhorie - Weinviertel" v apríli 2003.

Mapka Cykloturistické trasy Záhorie – juh - plnofarebná mapka Záhorie juh, na vnútornej strane je schematická mapka s cyklotrasami a obrázkami pamiatok, na zadnej strane sú farebné fotografie najvýznamnejších pamiatok.
Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC "Zbližovanie slovenskej a rakúskej cyklosiete v oblasti Záhorie - Weinviertel" v apríli 2003.

Mapka Kopaničiarska cyklomagistrála - plnofarebná mapka Kopaničiarska cyklomagistrála má formát A4, po zložení 15 x 10,5 cm. Na zadnej strane mapky sú fotografie pamiatok a prírodných zaujímavostí v oblasti, ako aj výškový profil Kopaničiarskej cyklomagistrály. Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC "Cyklotrasy spájajúce Slovensko a Rakúsko v oblasti rieky Moravy" v septembri 2003.

Sprievodca Záhorské cyklotrasy - stručný cykloturistický sprievodca Záhorské cyklotrasy má formát 11 x 16 cm. Bol vydaný a určený pre širokú verejnosť v rámci projektu Phare CBC "Cyklotrasy spájajúce Slovensko a Rakúsko v oblasti rieky Moravy" v septembri 2003.

Sprievodca Kopaničiarska cyklomagistrála - stručný cykloturistický sprievodca Kopaničiarska cyklomagistrála má formát 11 x 16 cm. Popisuje cyklotrasy a pamiatky na Kopaničiarskej cyklomagistrále a v jej bezprostrednom okolí. Je ilustrovaný čiernobielymi fotografiami a spracovaný v slovenskej a nemeckej mutácii. Bol vydaný a určený pre širokú verejnosť v rámci projektu Phare CBC "Cyklotrasy spájajúce Slovensko a Rakúsko v oblasti rieky Moravy" v septembri 2003.

Sprievodca 50 Cyklomagnetov slovensko - rakúskeho pohraničia - brožúrka 50 Cyklomagnetov slovensko- rakúskeho pohraničia má formát A5 a 24 strán. Je bohato ilustrovaná fotografiami, kreslenými obrázkami vybraných pamiatok. Naláka Vás na 50 cyklomagnetov - zaujímavostí a atraktivít Záhoria. Je určená pre odbornú i laickú verejnosť - pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o cyklotrasy. Bola vydaná v rámci projektu Phare CBC "Spoznávanie cyklomagnetov oblasti Záhorie - Weinviertel" v júni 2005.

Mapka Cyklotrasy Trnava a okolie - plnofarebná mapka cyklotrás v okolí mesta Trnava a priľahlej časti Malých Karpát má formát A3, po zložení 10 x 21 cm. Na vnútornej strane je schematická mapka s cyklotrasami a obrázkami pamiatok, 4 profily cyklotrás a zásady značenia cyklotrás na Slovensku. Na zadnej strane sú farebné fotografie a popis všetkých cyklotrás na mape. Bola vydaná na prezentáciu cyklotrás v regióne, podporu donora projektu a je určená pre širokú verejnosť.
Bola vydaná v rámci projektu "Obnova a údržba existujúcich cyklotrás a prezentačné podujatie k výsledkom projektu" podporeného z fondu Západoslovenskej energetiky nadácie Pontis v januári 2006.

Mapka Cyklotrasy Myjavskou pahorkatinou - plnofarebná mapka cyklotrás v Myjavskej pahorkatine, priľahlej časti Bielych Karpát a doliny Váhu. Na vnútornej strane je schematická mapka s cyklotrasami, obrázkami pamiatok a profilom Kopaničiarskej cyklomagistrály. Sú tu i zásady značenia cyklotrás na Slovensku. Na zadnej strane sú farebné fotografie a popis všetkých cyklotrás na mape. Bola vydaná na prezentáciu cyklotrás v regióne, podporu donora projektu a je určená pre širokú verejnosť.
Bola vydaná v rámci projektu "Obnova a údržba existujúcich cyklotrás a prezentačné podujatie k výsledkom projektu" podporeného z fondu Západoslovenskej energetiky nadácie Pontis v januári 2006.

Mapka Hradná cesta – juh - plnofarebná mapka námetovej Hradnej cyklotrasy v území od Bratislavy po Nemšovú. Na vnútornej strane je schematická mapka s Hradnej cesty juh s obrázkami pamiatok. Na zadnej strane sú farebné fotografie a popis najznámejších hradov na trase. Bola vydaná na prezentáciu Hradnej cesty a propagáciu podpory donora projektu. Je určená pre širokú verejnosť.
Bola vydaná v rámci projektu "Obnova a údržba cyklotrás" podporeného z fondu Západoslovenskej energetiky nadácie Pontis v marci 2007.

Sprievodca Hradná cesta - vydaný Sprievodca po Hradnej ceste má formát A5 a 24 strán. Je plnofarebný. Láka na putovanie po Hradnej ceste na bicykli alebo autom, delí ho na 10 etáp. Ku každému je priradená schématická linka putovania s obrázkami a popismi najzaujímavejších hradov, miest a pamiatok na trase. Spolu je ich v sprievodcovi popísaných 90.

Edícia TIP NA VÝLET - ako už názov napovedá, nová edícia propagačných materiálov má za hlavný cieľ poskytnúť námety na výlety v určitej lokalite. Jednoduchý formát A2 preložený na A4, pútavo spracovaný, obojstranne farebne potlačený určite zaujme každého návštevníka. Nenahrádza obsiahlych sprievodcov ani podrobné mapové podklady, neznalému návštevníkovi skôr ponúkame námety na putovanie v konkrétnej lokalite, v skratke informuje o najzaujímavejších miestach a schematická mapka ho nasmeruje, kde sa dané miesto nachádza. Za viac ako 10 rokov sa podarilo vydať 22 titulov z tejto série.

Cykloturistické mapy - od začiatku svojej činnosti spolupracoval SCK pri spracovaní systému cykloturistických máp Slovenska s VKÚ Harmanec, a.s.. Bol dohodnutý mapový kľúč, spôsob zakresľovania cyklotrás do máp, ako aj členenie mapového produktu. Ten sa skladá z obalu, cykloturistickej mapy v mierke 1:100 000 a sprievodcu. V sprievodcovi je zachytený popis trás, popis zaujímavostí na trasách, profily trás, kilometráž trás, prevýšenie trás. V závere je vždy súpis ubytovacích možností v príslušnom regióne. Je tu uvedená i legenda a vysvetlený spôsob cykloznačenia v teréne. Mapy sú spracované v slovenskej, nemeckej a anglickej mutácii, severné tituly ešte v poľskej, južné v maďarskej.
Územie Slovenska bolo rozdelené na 9 mapových listov. Prvé kompletné spracovanie podkladov pre vydanie celého Slovenska prebiehalo v rokoch 1996-1997, prvé vydanie máp bolo v roku 1997. Spracovanie podkladov pre druhé vydanie prebehlo v rokoch 2000-2002, druhá edícia bola vydaná
v rokoch 2001-2002. Na spracovaní podkladov sa podieľali desiatky značkárov SCK. Kým v prvom vydaní boli popri sebe zanesené vyznačené a odporúčané cyklotrasy, v druhom už dominovali vyznačené cyklotrasy. Na obaloch všetkých máp je uvedené logo SCK. Aktuálne sa SCK podieľa na aktualizáciach mapových podkladov pre najnovšie turistické mapy VKÚ, ktoré sa už robia v mierke 1:50 000. Aktuálne vydania vychádzajú od roku 2017.