Aktuality


Každoročné nesúťažné podujatie, ktorým otvárame cykloturistickú sezónu.
V rámci spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom sme v roku 2019 mapovali nové potencionálne úseky…
Monitoring trasy EuroVelo 13 v úseku Hohenau - Záhorská Ves.
Pomaly sa nám blíži cyklistická sezóna a posledné roky stále viac ľudí vyhľadáva ako aktívne…
20 rokov za nami
Údržba značenia cykloturistických trás a peších turistických trás na území Bratislavského samosprávneho kraja pokračovala v roku 2019…
Končí sa rok 2019, kedy Slovenský cykloklub oslávil 25. výročie svojho vzniku. Poďme si teda…
SCK želá krásne Vianoce!
Pozor SCK vydáva upozornenie aj pre cyklistov!