Počas uplynulého týždňa sme vás informovali o našich plánoch a zámerov v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Spoločne sme naplánovali obnovu spolu trinástich cykloturistických trás v kraji, pričom sa jedná spolu o viac ako 230 kilometrov.

Práce na realizácii naozaj napredujú. Naši značkári terén najskôr zregnoskovali, zisťovali aký je stav cykloturistickej infraštruktúry a orientácie na jednotlivých trasách, navrhovali miesta, kde je potrebná obnova, výmena poškodených prvkov, zhustenie cykloturistického značenia a podobne.

Veľmi nás teší, že naši značkári sú naozaj aktívni a k svojej práci pristupujú zodpovedne. Aktuálne sa ukončili práce na obnove maľovaného značenia na trase č. 8028 Modra – Srnčí Vrch – Vinosady. Z toho ako vyzerala obnova v teréne, vám prinášame krátky fotoreport v galérii.

Trasa č. 8028 prevedie cykloturistu kopcovitým terénom Malých Karpát

Príjemná trasa, začínajúca v meste Modra na križovatke s cykloturistickou trasou č. 048 - Vinohradnícka cyklomagistrála. Stúpaním trasa pokračuje naprieč vinohradmi, ktoré sú v jesennom období obzvlášť krásne, vnorí sa do lesného prostredia. Spolu s modrou trasou č. 2010 prichádza k horárni Široké, z kadiaľ už pokračuje príjemným klesaním až kým sa opäť napojí na Vinohradnícku cyklomagistrálu.

Trasa je dlhá 6 kilometrov, je určená pre horské bicykle a svojou obťažnosťou SPORT sa radí medzi stredne náročné trasy. Určite trasu odporúčame na jesenný cyklovýlet, prostredie je naozaj krásne a bohaté na zážitky.

Za fotografie a prácu ďakujeme nášmu značkárovi Bohušovi.