Evidencia cykloturistických trás

Slovenský cykloklub spravuje národný register cykloturistických trás. V registri sú evidované všetky cykloturistické trasy na Slovensku rozdelené podľa krajov. Každá cykloturistická trasa má svoje unikátne číslo, farbu a ďalšie parametre, ktoré pri jednotlivých trasách evidujeme. Výpis z registra cykloturistických trás poskytujeme na vyžiadanie. Slovenský cykloklub prideľuje evidenčné čísla na základe žiadosti, ktorú je potrebné do cykloklubu poslať. K žiadosti sa prikladajú tieto prílohy: - GPS meranie trasy, - príslušné povolenia, - základné parametre trasy. Vzor žiadosti na stiahnutie dodáme.