Jednotný systém cykloznačenia na Slovensku

Vyvinutý systém značenia cyklotrás si dal SCK patentovo ochrániť a neskôr bol vydaný v rámci STN 01 8028. Dnes ho tvorí súbor prvkov orientačných a informačných cyklotabuliek a maľovaná značka "C" v teréne. Prakticky sa trasy delia na trasy pre cestné a horské bicykle. Vyznačené sú 4 farbami - červenou, modrou, zelenou a žltou. Červené sú diaľkové cyklomagistrály, ktorých je plánovaných na Slovensku okolo 30. Ostatnými farbami sú vyznačené regionálne trasy. Centrálna evidencia cyklotrás na Slovensku je v Ústredí SCK, kde sa prideľujú i evidenčné čísla. Metodickou úlohou Ústredia je i zosúľaďovanie cyklotrás v rámci regiónov a ich logistické prepojenie.

Maľované céčka

K základným prvkom cykloznačenia patria maľované "céčka". Umiestňujú sa na pevné zariadenia a objekty v teréne. Zaručujú orientáciu v neprehľadnom teréne, ako aj priechodnosť trasy pri zničení cyklosmeroviek. 
V teréne na trasách dĺžky 6500 sú v oboch smeroch, takže na vzdialenosti 13 000 km sú ich desaťtisícetisíce.

Prvky cykloorientácie

K základným prvkom cykloznačenia patria cyklosmerovky a cyklotabuľky. Umiestňujú sa na cyklostĺpiky alebo iné zariadenia v teréne, určujú smer cyklotrasy a kilometrové vzdialenosti do cieľov. V teréne sú ich tisíce.

ROZDELENIE ZNAČENÝCH CYKLOTÁS

Podľa druhu trasy – pre cestné a horské bicykle

Podľa farieb

Podľa povrchu ciest

Podľa náročnosti

CHCEME CYKLOTRASU, AKO NA TO? Alebo 20 základných otázok k budovaniu cykloturistických trás

Dokument na stiahnutie