Aktuality


Slovenský cykloklub je zaregistrovaný ako prijímateľ 2 % z dane z príjmov za rok 2017! Rok 2018 je pre nás symbolom viacerých noviniek. Naša organizácia prešla viacerými zmenami. Máme veľa plánov ako osloviť sponzorov, množstvo aktivít ktorými plánujeme rozšíriť a oživiť členskú základňu, taktiež spoluprácu s verejnosťou a s partnermi.
V roku 2018 sa Slovenský cykloklub v spolupráci s partnermi predstaví hneď na niekoľkých obľúbených podujatiach.