V mesiaci október sa uskutoční pravidelné školenie značkárov cykloturistických trás. Slovenský cykloklub vykonáva školenia už od roku 1997 a doteraz sa mu podarilo vyškoliť stovky značkárov. Od roku 2015 sú značkári školený v zmysle STN 01 8028. Školenie sa opakuje pravidelne každý druhý rok, pričom platnosť značkárskeho preukazu je na 5 rokov.

Pre koho je školenie určené?

Školenie je vhodné pre záujemcov, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac o problematike cykloturistického značenia na Slovensku a do budúcna majú i vážny záujem sa značeniu venovať.

Ako školenie prebieha?

Počas dvoch dní vás naučíme všetky informácie potrebné k značeniu. Súčasťou školenia je aj praktický nácvik osádzania a obnovy cyklosmerovníkov priamo v teréne. Naučíme vás, ako sa v teréne realizuje maľované značenie.

Školenie pozostáva z oblastí:

  • zákony týkajúce sa cykloturistického značenia,
  • rekognoskácia cykloturistickej trasy,
  • evidencia cykloturistických trás,
  • spracovanie dokumentácie k cykloturistickej trase,
  • technická norma STN 01 8028,
  • zásady pri značení cykloturistických trás,
  • príprava značkárskeho materiálu a pomôcok,
  • spracovanie textácie,
  • praktická výučba v teréne,
  • príklady značenia cykloturistických trás.

Na záver školenia bude pre každého účastníka pripravený test a po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený preukaz značkára cykloturistických trás.

Kedy a kde sa bude školenie realizovať?

V súčasnosti ešte nevieme povedať presný dátum školenia, ani lokalitu, kde sa bude uskutočňovať. Predpokladaný termín je mesiac október 2021. Momentálne zisťujeme predbežný záujem o toto školenie a lokalitu prispôsobíme väčšine účastníkov.

Cena školenia: 49€/osoba.

Členovia Slovenského cykloklubu budú uhrádzať iba cenu ubytovania a stravy.

Prihlášku si viete stiahnuť na tejto stránke.

Školenie značkárov