Aktuality


Slovenský cykloklub bol prizvaný do pracovnej skupiny pre aktualizáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a…
Na cykloturistickej mape Nitrianskeho samosprávneho kraja v tomto roku pribudnú dve nové cykloturistické trasy.
V súvislosti s vybudovaním nového cyklochodníka od lokality VD Žilina po Terchovú, sme v spolupráci…
V roku 2022 Slovenský cykloklub spolupracoval s Trenčianskym samosprávnym krajom na systematickej obnove cykloturistického značenia…
Na trase 004 – Moravská cyklistická cesta, v úseku Brodské, CLO k Adamovmu prístavu bude…
V spolupráci s obcou Hájske sme na jeseň tohto roka vyznačili novú zelenú cykloturistickú prepojku…
Slovenský cykloklub zabezpečoval vyznačenie trás na Bratislavskom MTB maratóne 2022, ktorý sa uskutočil 25. septembra…
22. septembra sme podávali Raňajky pre cyklistov v Piešťanoch, potešila nás hojná účasť Piešťancov a…
Aj v roku 2022 spolupracuje Slovenský cykloklub s Bratislavským samosprávnym krajom - Bratislava Region Tourism…

https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.