Aktuality


Slovenský cykloklub vyznačil novú cykloturistickú trasu v Nitrianskom kraji. Trasa č. 2119 Južným regiónom prepája…
Slovenský cykloklub spolupracoval na aktualizácii turistickej a cykloturistickej mapy 125 - Volovské vrchy.
V roku 2021 SCK vybudovalo jedno nové cykloodpočívadlo, tri cykloservisné stojany , dve veľkoplošné mapy…
V novembri 2021 Slovenský cykloklub ukončil trojročnú spoluprácu s Nitrianskym samosprávnym krajom na projekte „Vytýčenie,…
Trasa N2401 - Vlkolínec – Pribylina je kompletne obnovená. Obnovilo sa maľované značenie, zhustili sa…
Obnova cykloturistického značenia v Žilinskom kraji je ukončená. Spolu s KOCR Žilinský turistický kraj sa…
Rožňavu a jej okolie predstaví pripravovaná fotopublikácia s čarovnými fotografiami na celý okres. Kniha bude…
V rámci projektu Interreg postavil Slovenský cykloklub dve nové odpočívadlá, ktoré nahradili už existujúce odpočívadlá…
V poslednom kvartáli roka 2021 nadviazal Slovenský cykloklub spoluprácu so svetovou bicyklovou značkou Trek Bicycle…