Slovenský cykloklub tento rok opäť dostal dotáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu cykloturistického značenia na Slovensku. Dotácia bola prerozdelená medzi vybraných značkárov SCK a kluby SCK a to na obnovu značenia vo všetkých regiónoch Slovenska, obnova prebiehala v každom kraji a podarilo sa z nej obnoviť viac ako 2200 km maľovaného cykloturistického značenia, ktoré realizovalo viac ako 25 značkárov po celom Slovensku.

Okrem toho sme vyrobili a dodali 150 nových cykloturistických smerovníkov, viac ako 700 kusov cykloturistických smeroviek, 800 kusov nabíjacích a 1500 kusov nalepovacích prvkov značenia. Realizovali sme aj obnovu mapových stojanov v Kopaničiarskom regióne, obnovy mapového stojana v Snine a realizáciu nových mapových stojanov v Karpatoch.

Z dotácie sa takisto riešil nákup techniky, vybavenia a náradia pre značkárov a kluby SCK. Vďaka podpore z ministerstva sa tak podarilo znova zrealizovať kus roboty, obnovili sa množstvo cykloturistických trás po celom Slovensku.

Podrobné čerpanie dotácie môžete sledovať na našej webovej stránke.