Povinné zverejňovanie


Priebežné vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 2021

  Priebežné čerpanie dotácie MŠVVaŠ SR v roku 2021

Priebežné vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 2020

  Priebežné čerpanie dotácie MŠVVaŠ SR v roku 2020

Priebežné vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 2019

  Vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ SR za rok 2019

Značenie cykloturistických trás na Slovensku podporuje:

cykloklub