Vydané učebné materiály

Chceme cyklotrasu, ako na to? (2011)

Aktualizovaná brožúra, ktorá odpovedá na 20 základných otázok k budovaniu a značeniu cykloturistických trás. Vydanie tejto aktualizovanej elektronickej publikácie podporila Západoslovenská energetika, a. s. prostredníctvom Nadácie Pontis. Publikácia bola vydaná v roku 2011.

Chceme cyklotrasu, ako na to?

Čiernobiela brožúrka, formát A5, 16 strán. Odpovedá na 15 základných otázok, čo všetko treba k legalizácii a vyznačeniu cyklotrasy. Určená pre starostov, primátorov, podnikateľov, občianske združenia a každého kto má o túto problematiku záujem. Vydanie podporila nadácia Ekopolis Banská Bystrica, vydané v roku 1998. 

Učebné skriptá – 1. diel – Ako legalizovať cyklotrasu

Značenie cykloturistických trás - učebné skriptá, 1. diel, venovaný problematike legalizácie cyklotrás. Formát A5, čiernobiele s farebným obalom. Počet strán 72. Určené pre absolventov školenia značenia cykloturistických trás. Vydanie podporila nadácia ETP Slovensko, vydané v roku 1997. 

Učebné skriptá – 2. diel – Ako značiť legalizované cyklotrasy

Značenie cykloturistických trás - učebné skriptá, 2. diel venovaný problematike značenia už legalizovaných cyklotrás. Formát A5, čiernobiele s farebným obalom. Počet strán 88. Určené pre absolventov školenia značenia cykloturistických trás. Vydanie podporila nadácia ETP Slovensko, vydané v roku 1997.