Slovenský cykloklub Záhorák Malacky

Malé Leváre č. 511

908 74 Malé Leváre

predseda: Peter Patsch

tel. 0903 036 318

e-mail:

Slovenský cykloklub Záhorák vznikol a bol zaregistrovaný v roku 2000 ako občianske združenie. Členskú základňu tvoria cykloturisti prevažne z Malaciek a okolia, ale i z Bratislavy, z Brodského a Galanty. Na akciách, ktoré usporadúvajú radi privítajú aj nečlenov cykloklubu, priaznivcov bicykla a zdravého pohybu, ľudí spoločného zamerania, ktorí radi nadväzujú priateľské kontakty a spolu spoznávajú kultúru, históriu a prírodné krásy Záhoria a blízkeho okolia, ale aj Moravy či Rakúska. Organizovaním akcií, športovým relaxom sa snaží klub prispieť k vylepšovaniu vzťahu cykloturistov k prírode, upevňovať zdravie, kondíciu a psychickú pohodu účastníkov cyklovýletov a cyklojázd.

Čo sa týka cykloturistiky sú tu všetky možnosti na relaxovanie na bicykli. Sú tu roviny, kopce i nižšie pohorie, ako sú nádherné Malé Karpaty, rieky riečky, jazerá, priehrady a rybníky. I keď sa väčšina týchto prírodných krás nachádza v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Záhorie sme povinný sa tu aj patrične správať a chrániť ju a zachovať takúto krásnu aj pre ďalšie generácie.