Slovenský cykloklub Šariš Prešov

Popradská 7
058 01 Prešov
predseda: Daniel Bača
tel. 0903 772 184 - Daniel Bača, 0905 200 766 - Ľubo Hrečko
e-mail: daniel.baca@condornet.sk, lubo@luho.sk
www.sck-saris.sk

SCK Šariš - Prešov je samostatným dobrovoľným združením občanov s právnou subjektivitou a vznikol v roku 1999. Za dobu svojej činnosti klub usporiadal množstvo cykloturistických akcií, z ktorých sa niektoré stali tradičnými: Otvorenie cyklosezóny, Burza bicyklov a súčiastok , Okolím Prešova , Okolo Domaše, Slanskou cyklomagistrálou za zlatým zrnkom, Jazda mieru na Zlatú Baňu (toto tradičné podujatie rozšírili o cyklotúru), Slanský cyklomaratón.
Klub organizuje aj ďalšie neformálne cyklojazdy v bližšom aj vzdialenejšom okolí Prešova, ale členovia spoločne navštívili napríklad aj ostrovy Elba a Brač či Makarsku.
SCK Šariš – Prešov sa venuje tiež legalizácii a značeniu cykloturistických trás v okolí Prešova, propagácii regiónu či cykloturistiky.

V r. 2003 sme zorganizovali cyklozájazd na ostrov Elba a v roku 2004 na ostrov Brač a Makarsku. V tom istom roku sme zaregistrovali vlastnú internetovu doménu WWW.SCK-SARIS.SK a sprevádzkovali na nej nové internetové stránky, na ktorých informujeme verejnosť o našich aktivitách, ale aj o iných podujatiach
v regióne a na Slovensku.
V r. 2001 sme zlegalizovali a vyznačili Slanskú cyklomagistrálu (na územi okresu Prešov). Značenie tejto trasy bolo obnovené v r.2004. Podieľali sme sa na značení Karpatskej cyklomagistrály, ukončili sme legalizáciu a označenie (maľovanie) cyklotrás v okolí Humenného, značili sme cyklookruh v okolí Peč. Novej Vsi. Spolupracujeme na projekte Torysskej cyklomagistrály. V súčasnosti v spolupráci so združením Ekosvinka legalizujeme cyklotrasy v rámci projektu Šarišské cyklotrasy, ktoré by mali byť v krátkej dobe vyznačené. Spolupracujeme aj s odbormi regionálneho rozvoja VÚC a OU pri plánovaní rozvoja cyklotrás v našom regióne.
Zúčastňujeme sa rôznych cyklopodujatí na Slovensku ale aj v zahraničí, kde reprezentujeme mesto Prešov a región Šariš ( Zrazy cykloturistov, cyklotúry, cyklomaratóny, 24 hodinovka v jazde na bicykli a iné).
Sme zaregistrovaní notárskou komorou ako prijímateľ 2% zaplatenej dane a tohto roku nám okrem individuálnych prispievateľov prispela aj f. Kronospan v rámci projektu Dar pre zdravý život. V r.2002 nás podporila grantom Komunitná nadácia Prešov pri vydaní Prešovského bicyklového kalendára, tento vydávame aj v nasledujúcich rokoch. V r. 2003 nás podporila grantom Nadácia Ekopolis Banská Bystrica na projekt Šarišké cyklotrasy, ktoré by mali byť vyznačené v blízkom čase. Našu činnosť podporuje dotáciami taktiež mesto Prešov.
Nie vždy nám naše akcie výjdu tak, ako ich plánujeme, hlavne vzhľadom na počasie ale aj ľudský faktor. V budúcnosti chceme pokračovať v organizácii tradičných podujatí, ku ktorým pribudnú aj ďalšie. Budeme sa zúčastňovať podujatí, iných organizátorov a prezentovať mesto a región v okolí aj cudzine. Budeme pokračovať v legalizácii a značení cyklotrás v okolí, ako aj pomáhať s ich prípravou pre obce a združenia, ktoré budú mať o ne záujem.