Slovenský cykloklub Rimava

Rožňavská 856/10

97901 Rimavská Sobota

www.rimavskasobota.sk

kontaktná osoba: Štefan Maksi

tel.: 00421 907 136 117

maksi@pobox.sk

Názov: Slovenský Cykloklub Rimava (názov sme vypožičali od rieky Rimava, ktorá tečie cez naše mesto)

Štatút: občianske združenie

Rok vzniku: 1999

Znak: v znaku sú vyobrazené dve najznámejšie pevnosti okolia - Fiľakovský a Muránsky hrad

Sídlo: Rimavská Sobota, Predseda: Štefan Maksi

Hlavnou aktivitou klubu je organizovanie cykloturistických programov v tuzemsku a zahraničí. Ročne ich usporiadame 15 až 20. Okrem zimných mesiacov máme 2-3 podujatie mesačne s rôznou náročnosťou.

Dobre sa nám spolupracuje s domácim turistickým klubom, navzájom sa zúčastňujeme na akciách. Navštevujeme aj rôzne medzinárodné preteky. Veľmi populárne sú domáci Fatransko-strážovský cyklomaratón, moravský Beskyd Tour a maďarský Šalgó kupa.

V rámci našich možností sa zúčastňujeme aj na zrazoch klubov SCK (napr. Okruh okolo Poľany 2000,2002, NZCT Bystrá 2000, NZCT Sigord 2001, NZCT Počúvadlo 2003, Cyklotúra Slovenským a Aggtelekským krasom 2004). Tretina všetkých výletov je 2 až 4 dňových.

Vďaka získaným sponzorským príspevkom, ponúkame pre svojich členov zaujímavé zľavy pri účasti na klubových akciách. Počet členov za jednotlivé ročníky sa pohybuje cez 20, niektorí sú aj z Maďarska. V roku 2000 sme si prvýkrát obliekli vlastný klubový dres, na ktorom okrem sponzora propagujeme hlavne náš klub.

V roku 2002 sme mali možnosť pripraviť krátky televízny program o našej činnosti, ktorú niekoľkokrát odvysielala regionálna káblová televízia. Naše aktivity propagujeme aj v novinách a v turistických Infocentrách. Spolu s TIC Rim. Sobota sme vypracovali sieť doporučených cyklotrás pre Mikroregión Rimava a Rimavica, ktorý v roku 2003 vyšiel aj v knižnej podobe (Turistický sprievodca Rimavskou dolinou).

Každoročne vydávame propagačný zošit a malý vreckový kalendár s našimi akciami a informáciami o nás. Od roku 2005 vykonávame na požiadanie aj sprievodcovskú činnosť so zameraním na aktívnu dovolenku.

V priebehu roka 2005 plánujeme užšiu spoluprácu so Zväzom Slovenských Teledomov.

Chceme tak pokračovať v propagácií cykloturistiky širšej verejnosti.

Slovenský Cykloklub Rimava bol založený cyklistickými nadšencami v roku 1999 ako bezpríspevková organizácia. Hlavnou aktivitou nášho cykloklubu je organizovanie cykloturistických programov a účasť na športových podujatiach v tuzemsku a zahraničí. Ročne ich usporiadame alebo navštívime 15 až 20 s rôznou náročnosťou. Počet členov za jednotlivé ročníky sa pohybuje okolo 20. V roku 2000 sme si prvýkrát obliekli vlastný klubový dres v zeleno-žltých farbách. Znak klubu /silueta Muránskeho a Fiľakovského hradu/ je umiestnený na prednej strane dresu nad srdcom a zadnej strane dominuje nápis SCK RIMAVA.

kontaktné údaje:

SCK RIMAVA

Rožňavská 856/10

97901 Rimavská Sobota

kontaktná osoba: Štefan Maksi

tel.: +421 907 136 117

maksi@pobox.sk