Slovenský cykloklub Podolie

Podolie 510, 91622

e-mail:

tel.

IČO:36118371

DIČ: 2021511217

Registrovaný 21.6.2000 pod č. spisu VVS/1-900/90-16948

Štatut.zástupca: Mgr. Silvia Házašová, RNDr. Juraj Hlatký

Slovenský cykloklub Podolie bol založený ako pobočka Slovenského cykloklubu, celoslovenskej organizácie zo sídlom v Podolí. Nebolo ambíciou zakladateľov združovať veľké množstvo členov, organizovať veľké množstvo podujatí, skôr sme si povedali, že budeme pôsobiť v regióne. Dedinka Podolie má naozaj dobrú polohu, v regióne 3 troch hradov Beckov, Čachtice, Tematín, priemernou cyklotúrou sa môžete dostať na Bradlo, Katarínku, Dobrú Vodu či Haluzice. Regiónom prechádza viacero zaujímavých cykloturistických trás, ktoré boli medzi prvými legalizovanými cykloturistickými trasami na Slovensku. Ako príklad uvedieme Vážsku, Kopaničiarsku cyklomagistrálu či Bátoričkin cyklookruh. Od založenia klubu sme sa venovali realizácii projektov, ktoré napomáhali rozvoju cykloturistických trás v našom regióne a okolí. Pracovali sme na projekte Phare Credo „Cykloturistické trasy v pohraničí SR-ČR“ a „Cyklopanoráma Záhorie“. Vďaka európskym zdrojom sa vyznačilo viacero cykloturistických trás, vydali sa propagačné materiály. Postupne sme nadväzovali kontakty s inými subjektami a združeniami v regióne. Stali sme sa členom Miestnej akčnej skupiny Beckov-Čachtice-Tematín, podieľali sme sa aj na spracovaní stratégie CLLD. Zúčastňovali sme sa rôznych stretnutí a akcií a tak sa vyvinula spolupráca s Matúšovým kráľovstvom a Parkom miniatúr v Podolí. Už tretí rok pomáhame pri organizovaní Bláznivého cyklovýjazdu (koná sa vždy na zač. apríla, trasa vedie po trasách v našom regióne, začína a končí v Parku miniatúr v Podolí). Už piaty rok pomáhame pri akcii Cesta rozprávkovým kráľovstvom venovanej deťom v Parku miniatúr v Podolí.