Slovenský cykloklub Liptov

Papiernícka 16
034 01 Ružomberok
predseda: Igor Štreit
tel. 0905 247 927
e-mail: streit@murk.sk

Slovenský cykloklub Liptov je občianskym združením regiónu Liptov v rámci celoslovenského Cykloklubu s centrom v Piešťanoch.
Predmetom činnosti cykloklubu Liptov je v rámci svojej činnosti SCK aktívne spolupracovať s ďalšími regionálnymi klubmi v rámci Slovenska pri príprave a realizácii celoslovenských stretnutí, odborných školení a organizovanej športovej činnosti. Ďalším dôležitým poslaním je podieľať sa na budovaní nových cykloturistických trasách ich legalizáciu a začlenenie do programu EUROVELO.
SCK Liptov združuje priateľov cykloturistiky s rôznym profesijným zameraním.

V roku 2001 2003 sa SCK Liptov aktívne podieľal na príprave a komplexnej realizácii nasledujúcich projektov:
- Cyklotrasy regiónu Ružomberok
- Bolo zlegalizovaných a vyznačených 292 km CTT, z toho dve cyklomagistrály a prepojili sa tri regóny - Orava, Liptov, Banská Bystrica
- Liptovská cyklomagistrála
- Bola zlegalizovaná a vyznačená cyklomagistrála v dĺžke 74 km a prepojil sa región Poprad a Liptov
- Cyklotrasy spájajúce Ružomberok so Zakopaným
- Príprava žiadosti o grant Phare CBC SR/PL
- Cyklotrasy spájajúce Oravu s poľským pohraničím
- Spolupráca pri príprave žiadosti o grant Phare CBC SR/PL
- Realizácia tohto vyššie uvedeného projektu