Slovenský cykloklub Slovenský kras Gemerská Hôrka

Penzión Skalná ruža

049 12 Gemerská hôrka

tel. 058-7921458, 0905 718 046, Oti Dudáš 0915 257 813

e-mail: tomol@mail.t-com.sk, dudy@letnet.sk

SCK SK so sídlom v Gemerskej Hôrke je dobrovoľné združenie občanov, ktoré vzniklo v roku 1999 za účelom vytvorenia podmienok pre rozvoj cykloturizmu v Slovenskom krase a v turistickom regióne Gemer v úzkej súčinnosti s SCK Piešťany. Spočiatku bola činnosť zameraná na návrh, legalizovanie a vyznačenie cykloturistických trás.

SCK Slovenský kras organizuje ročne minimálne 4 stále akcie. V roku 2004 už prebiehal 4. ročník týchto podujatí, a to CYKLOKRAS, KARSTVELO, GEMERSKÁ ŽUPA NA KOLESÁCH a ZLATÝ KRAS.

Klub inicioval tiež vznik informačnej kancelárie „Brány krasu“, ktorú prevádzkuje za pomoci Penziónu Skalná ruža. SCK Slovenský kras si vytvoril vlastnú bicyklovú skupinu, ktorá nosí aj reprezentačné dresy.

Silnou stránkou SCK Slovenský kras je schopnosť korektne spolupracovať, zapájať a spájať rôzne inštitúcie pre spoločný cieľ.

Zobraziť viac fotiek