Registračný formulár: Školenie značkárov 2022

Záväzná prihláška na školenie značkára cykloturistických trás - REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Školenie značkárov cykloturistických trás je dvojdňové školenie, ktoré pozostáva z teoretickej a praktickej časti.  Slovenský cykloklub v rámci svojej činnosti vykonáva takéto školenia už od roku 1997 . V roku 1998 získalo SCK štátnu akreditáciu pod číslom protokolu 4/98 pre odbornú spôsobilosť: Značkár cykloturistických trás.  Od roku 2015 sú značkári školený v zmysle STN 01 8028.

! REGISTRÁCIA UKONČENÁ 

Termín školenia: 19. – 20. 11. 2022

Miesto školenia: Ranč pod Babicou, Bojná 812, 956 01  Bojná (www.rancpodbabicou.sk)

Školenie pozostáva z oblastí:

 • zákony týkajúce sa cykloturistického značenia,
 • rekognoskácia cykloturistickej trasy,
 • evidencia cykloturistických trás,
 • spracovanie dokumentácie k cykloturistickej trase,
 • technická norma STN 01 8028,
 • zásady pri značení cykloturistických trás,
 • príprava značkárskeho materiálu a pomôcok,
 • spracovanie textácie,
 • praktická výučba v teréne,
 • príklady značenia cykloturistických trás.

Podrobný rozpis programu školenia dostane každý registrovaný účastník do e-mailu. Zmena programu je vyhradená. 

Každý úspešný frekventant získa značkársky preukaz, ktorého platnosť je 5 rokov od vystavenia. Tento preukaz mu bude zaslaný poštou na adresu a v digitálnej verzii na e-mail. Na základe tohto preukazu môže vykonávať prácu cykloturistického značkára.

Suma školenia: 

 • opätovné školenie (obnovenie značkárskeho preukazu) – 49,00 € /osoba,
 • školenie nového cykloturistického značkára – 69,00 € /osoba,
 • stravovanie – 30,00 € /osoba.

Suma školenia zahŕňa: 

 • 4x lektor (celodenné lektorské prednášky),
 • praktické lekcie v teréne,
 • 1x vytlačenú STN 01 8028,
 • 1x slovník cykloturistického značenia,
 • drobné občerstvenie počas celého dňa,
 • vystavenie preukazu značkára cykloturistických trás.

Suma stravovania zahŕňa: 

 • 2x obed (polievka + hlavné jedlo),
 • 1x večera (pizza podľa vlastného výberu),
 • občerstvenie po oba dni školenia.

Suma školenia nezahŕňa ubytovanie. Ubytovanie si každý účastník rieši individuálne. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na mailoch: office@cykloklub.sk, registracia@cykloklub.sk, kde to predmetu zadajte „Školenie značkárov“ alebo na telefónnom čísle 0910 645 443. 

 

REGISTRÁCIA JE UŽ UKONČENÁ

Základné údaje

Adresa

Kontaktné údaje

Značkárska prax

V krátkosti uveďte Vašu značkársku prax, či už ste sa s prácou značkára v minulosti stretli, či ste spolupracovali na projektoch, ktoré by sa dotýkali problematiky cykloturistiky, turistiky. Napíšte, čo Vás motivovalo sa prihlásiť na školenie značkára cykloturistických trás.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.