Registračný formulár: Členstvo v SCK

Staň sa členom Slovenského cykloklubu

Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1994 ako prvá organizácia, ktorá sa začala zaoberať značením cykloturistických trás. Poslaním SCK zakotveným priamo v stanovách od jeho založenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli a podieľať sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli pre širokú verejnosť.

Členstvom v Slovenskom cykloklube získaš viacero výhod, je založené na podpore cykloturistického značenia naprieč Slovenskom a vytváraním nových priateľstiev a zážitkov. Členom sa môžeš stať buď priamo pod Ústredím Slovenského cykloklubu v Piešťanoch alebo  pod niektorých z regionálnych klubov. Sieť klubov SCK sa zaoberá značením cykloturistických trás na Slovensku, organizovaním cykloakcií a cyklopodujatí a inými doplnkovými činnosťami.

Hlavným podujatím tejto siete cykloklubov je Národný zraz cykloturistov. Uskutočňuje sa každoročne vždy na inom mieste Slovenska buď v úvode alebo v závere leta, pričom sa pravidelne striedajú regióny západného, stredného a východného Slovenska.

Regionálne kluby pripravujú na pravidelnej báze rôzne menšie cykloakcie a cyklovýjazdy vo svojich regiónoch. Radi Ťa privítame vo svojich radoch, spoznáme Ťa a stretneme sa na nejakej spoločnej výjazdovke.

Základné údaje

Adresa

Kontaktné údaje

Klub, v ktorom mám záujem o členstvo

Ročný členský poplatok

Výber členstva

https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.