27. apríla 2021 sa uskutočnil workshop ohľadom Dizajn manuálu cykloturistickej značky EuroVelo. Cieľom projektu EuroVelo je vybudovať kvalitnú a poprepájanú medzinárodnú sieť cykloturistických trás v Európe. Aktuálne túto sieť tvorí 14 medzinárodných trás, z čoho 3 trasy prechádzajú i územím Slovenska. Slovenský cykloklub pôsobí ako národný koordinátor trás EuroVelo na Slovensku už od roku 2014.

V súčasnosti je značka EuroVelo vedúcou značkou v oblasti cykloturistiky, čo pripisujeme rozvíjajúcemu rastu povedomia u verejnosti. Silný korporátny dizajn je nevyhnutný pre súdržnosť značky. Nový korporátny dizajn EuroVelo ponúka výrazný moderný vzhľad značky, ktorý vystihuje postavenie európskej siete cykloturistických trás v roku 2021.

Vývoj dizajn manuálu značky EuroVelo

Nový Corporate Design Manual (CDM) predstavuje kombináciu nových a existujúcich grafických prvkov so špecifikáciami značky. Zdokonaľuje predchádzajúce vydanie z roku 2013 uznaním dedičstva EuroVelo a súčasne vytvára nový a výrazný vzhľad.

Dizajn manuál bol vyvinutý interným tímom koordinátorov EuroVelo, pričom k vývoju prispela i Rada EuroVelo. Všeobecným cieľom bolo rozšíriť existujúce CDM, zosúladiť ho s už existujúcim zastaraným dizajn manuálom, definovať jasné pokyny pre značku EuroVelo a definovať ochranné známky.

Dizajn manuál EuroVelo (CDM) si máte možnosť prezrieť a stiahnuť na stránke www.pro.eurovelo.com.

Dizajn manuál EuroVelo

Načo slúži dizajn manuál EuroVelo?

Tento dokument je jasným odkazom pre všeobecný marketing a komunikáciu, bude slúžiť ako šablóna pre budúce projekty. Je rozdelený do troch hlavných častí, ktoré pokrývajú poslanie značky, pokyny a praktické aplikácie. Dizajn manuál tak obsahuje základné pokyny definované na európskej úrovni pre celkovú konzistenciu značky.

Značenie trás EuroVelo na Slovensku

Slovenskom prechádzajú tri trasy EuroVelo, konkrétne trasy EuroVelo 6, EuroVelo 11 a EuroVelo 13. Značením týchto cykloturistických trás sa zaoberá Slovenský cykloklub ako národný koordinátor trás EuroVelo na Slovensku. Trasy sú vyznačované podľa slovenských štandardov maľovaným červeným „C“ a cyklosmerovníkmi. Smerovníky sú označované logom EuroVelo, príslušným číslom trasy a názvom.