Vývoj Vážskej cyklomagistrály siaha do 90-tych rokov a preto si radom zaslúži prívlastok najstaršej, najvýznamnejšej a v súčasnosti i najsúvislejšej cykloturistickej trasy na Slovensku. Zatiaľ síce nie je v plnej dĺžke vedená po vybudovaných asfaltových chodníkoch, ale v posledných rokoch sa tešíme veľkému napredovaniu v tomto smere a trasu každým rokom trasujeme z frekventovaných ciest na asfaltové cestičky mimo zóny dopravy. Deje sa tomu predovšetkým v úseku Hlohovec – Strečno. Za budovaním nových úsekov stoja samosprávne kraje v spolupráci s miestnymi inštitúciami a organizáciami.

V uplynulých dňoch sme pretrasovali Vážsku cyklomagistrálu v úseku medzi obcami Kotešová a Divinka. Nový vybudovaný úsek začína za obcou Kotešová a končí pri Vodnej elektrárni Hričov vo Svederníku.

Predmetný úsek je už vyznačený maľovaným značením i prvkami cykloturistickej orientácie, cyklosmerovníkmi s tabuľkami. Ide o nový 8 kilometrový úsek, jeho staré vedenie je už zrušené. Pevne veríme, že v blízkej budúcnosti sa budeme môcť tešiť z ďalších úsekov a pretrasovaní z nebezpečných frekventovaných ciest na novovybudované chodníky.