Slovenský cykloklub v rámci projektu INTERREG SK - AT "Kultúra a príroda na zelenom páse" stavia počas aktuálnych dní dve nové odpočívadlá v Bratislavskom kraji. Tieto odpočívadlá nahradia odpočívadlá, ktoré sa na vytypovaných miestach nachádzali už predtým.

Pôvodné cykloodpočívadlá už boli vo veľmi zlom stave a ich oprava by sa vôbec neoplatila. Pôvodné sme teda demontovali a práve pracujeme na stavbe dvoch úplne nových. Odpočívadlá staviame v lokalitách pod hradom Devín a pri Devínskom jazere.

Obe odpočívadlá sú robené z oveľa kvalitnejšieho dreva s hrubším profilom a ich životnosť by tak mala byť oveľa dlhšia. Samozrejmosťou je aj kompletne nové sedenie so stolom v oboch odpočívadlách. Obe sa nachádzajú na trase EuroVelo 13, kde okrem nich rekonštruujeme i 20 náučných panelov a 4 veľkoplošné mapy.

Všetky práce prebiehajú v týchto dňoch, veríme, že nová infraštruktúra poteší všetkých cyklistov. O našom napredovaní vás budeme informovať. Prikladáme i krátky fotoreport z prvého dňa budovania.

Viac o naplánovaných prácach v rámci projektu sa môžete dozvedieť i na tejto stránke.