Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Chemolak a. s. budú cykloturistické „céčka“ omnoho jasnejšie.

Spoločnosť Chemolak a. s. je významným slovenským výrobcom náterových látok ako farieb, lakov, lazúr, živíc, lepidiel, či riedidiel. Pri našej činnosti sú to produkty, ktoré využívame denno-denne, či už pri obnove existujúcich alebo vyznačovaní nových cykloturistických trás. Pri našej práci používame predovšetkým syntetické farby, riedidlo, štetce a iné pomôcky k úprave okolia podkladu maľovanej značky.

Chemolak a. s. podporila cykloturické značenie

Chemolak a. s.nás vybavil všetkým potrebným do terénu. Pri maľovanom značení spotrebujeme najviac bielej syntetickej farby, ktorá tvorí podklad pre maľované „C“ a preto nám najviac chýbala. Naše skladové zásoby sú momentálne už doplnené vďaka partnerstvu so spoločnosťou Chemolak a. s., ktorá nám darovala 50 litrov bielej syntetickej farby a štetce v počte 100 kusov. Taktiež túto zásielku naplnili i riedidlom a oceľovými kartáčmi.

Chemolak podporil cykloznačenie
Chemolak podporil cykloznačenie

Spoločnosti Chemolak a. s. veľmi ďakujeme za ich podporu a pevne veríme, že naša spolupráca sa bude i naďalej rozvíjať. Spoločnými silami obnovujeme „céčka“ naprieč Slovenskom.