Vďaka projektu Slovenského národného múzea - Archeologické múzeum v Bratislave INTERREG V-A SK-AT „Po stopách legionárov“ na slovenskej mape cykloturistických trás pribudlo viac ako 25 km nových legálne vyznačených trás. Spolu ide o päť krátkych prepojovacích odbočiek z medzinárodnej trasy EuroVelo 6.

EuroVelo 6 je medzinárodná cykloturistická trasa, ktorá spája Atlantický oceán s Čiernym morom. Slovenská strana medzinárodnej trasy EuroVelo 6 tvorí alternatívu trase vedenej v Maďarsku. Aktuálne na nej pribudlo päť krátkych odbočiek, ktoré cykloturistu zavedie k zaujímavým pamiatkam a atrakciám v tesnej blízkosti trasy. Najdlhšia z odbočiek má 10,5 km.

Spojka Rusovce (Gerulata) - EuroVelo 6

Prvá zo žltých spojok (č. 8050) prepája medzinárodnú trasu EuroVelo 6 s rímskym vojenským táborom v Rusovciach. 1,4 km trasa navádza cykloturistu k bývalému rímskemu vojenskému táboru Gerulata v Rusovciach.

Bývalý kastel bol postavený v 2. storočí ako súčasť Limes Romanus a bol súčasťou rímskej province Panónia. V 4. storočí bol kastel opustení, v čase keď došlo k stiahnutiu rímskych légií. Momentálne sú zvyšky tábora zrekonštruované a expozícia je súčasťou Bratislavského múzea s nálezmi zo Slovenska z obdobia z Rímskej ríše.

Viac o trase sa dozviete na tomto odkaze.

Odbočka z EuroVelo 6 smerom na Gerulatu.

Spojka Komárno, Lapidárium – EuroVelo 6

Žltá cykloturistická značka (č. 8144) v celkovej dĺžke 3,7 km prepája medzinárodnú trase EuroVelo 6 s expozíciou Rímskeho Lapidária v Komárne. Vedie po asfaltových cestách a asfaltovej hrádzi, končí pri vstupe do Rímskeho lapidária. V objekte, ktorý je zaujímavou fortifikačnou stavbou z 19. storočia, múzeum v r. 1993 zriadilo lapidárium, sú umiestnené rímske kamenosochárske pamiatky.

Viac o trase sa dozviete na tomto odkaze.

Lapidárium v Komárne.

Spojka Veľký Meder – Kľúčovec – EuroVelo 6

Najdlhšia z realizovaných odbočiek s dĺžkou 10,5 km prepája EuroVelo 6 s termálnych kúpaliskom vo Veľkom Mederi. Rovnako ako ostatné spojky, je vedená výhradne po asfaltových cestách a asfaltovej hrádzi. Trasa má pridelené evidenčné číslo 8235.

Viac o trase sa dozviete na tomto odkaze.

Spojka Blatná na Ostrove – Horný Bar, Šuľany – EuroVelo 6

Trasa č. 8252 začína ako odbočka z medzinárodnej trasy EuroVelo 6 v lokalite „Šuľany, hrádza“ a v celkovej dĺžke 7,1 km navedie cykloturistu do obce Blatná na Ostrove, kde sa nachádza Rímskokatolícka kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1721.

Viac o trase sa dozviete na tomto odkaze.

Spojka Šamorín – Čilistov – EuroVelo 6

Poslednou novou cykloturistickou trasou realizovanou z cezhraničného projektu je trasa č. 8253, prepájajúca medzinárodnú trasu EuroVelo 6 s kostolom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne. Trasa prechádza aj okolo známeho športového komplexu X-Bionic Sphere.

Nenáročná trasa je vedená po asfaltovej hrádzi, cestách a vybudovaných cyklochodníkoch. V Šamoríne radíme cykloturistov dbať na zvýšenú pozornosť a riadiť sa dopravnými predpismi.

Všetky trasy sú vhodné pre cestný bicykel, sú vedené po asfaltových cestách, asfaltovej hrádzi, či cyklochodníkoch. Trasy boli navrhnuté tak, aby cykloturistu zaviedli od medzinárodnej trasy EuroVelo 6 k zaujímavostiam popri nej. Trasy sú nenáročné, vedené v kategórii REKREA.

Značenie na nových cykloturistickéých trasách bolo financované z prostriedkov z projektu INTERREG V-A SK-AT „Po stopách legionárov“. Správcom značenia na trasách je Slovenský cykloklub.