Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje cykloturistom, že vzhľadom na vzniknutú situáciu spôsobenú vetrovou kalamitou dňa 15.7.2021 nie je v súčasnosti prejazdná modrá cykloturistická trasa č. 2432 Hybe - Kráľová Lehota - Michalovo.

V lokalite KÚ Kráľová Lehota bude prebiehať kalamitná ťažba drevnej hmoty a je veľmi nebezpečné a zdraviu ohrozujúce pohybovať sa v týchto lokalitách.

!! Prosíme cykloturistov aby sa tejto cykloturistickej trase a lokalite vyhli a neprechádzali tadiaľ na bicykloch. !!