Krátka prepojka obce s lokalitou Ranch 13

V úvode cyklistickej sezóny sme boli zmapovať nový cyklochodník v obci Horné Srnie. Ten bol vybudovaný v rámci projektu "Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí". Našou úlohou bolo tomuto chodníku pripísať i cykloturistický význam, cieľom vyššie spomenutého projektu je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Nová cykloturistická trasa má pridelené evidenčné číslo 8357 – Horné Srnie – Ranch 13, a vďaka nej sa na mapu Trenčianskeho kraja pripísalo ďalších 2,3km cykloturistických trás. Žltá spojka prepája významnú cykloturistickú trasu N5301 – Po stopách histórie a obec Horné Srnie s neďalekou turistickou lokalitou a rančom Ranch 13.

Cykloturistická trasa vedie obcou, následne sa napojí na vybudovaný cyklochodník, po ktorom vedie približne jeden kilometer. Aktuálne, na hranici s mestom Nemšová tento chodník končí, v budúcnosti sa však možno dočkáme jeho dobudovania. Úlohou cyklistu je krátky presun po poľnej ceste až sa napojí na miestnu panelovú cestu, ktorou prichádza ranču. V tomto bode sa naskytajú viaceré možnosti a alternatívy na pokračovanie - buď do ranču alebo k zámočku Antostál, či k rozhľadni Jelenec.

Všetkým cyklistom želáme mnoho šťastných kilometrov.