Slovenský cykloklub osadil nový cykloservisný stojan v Brezovej pod Bradlom. Na kopaniciach bude cyklistom slúžiť ako rýchla technická pomoc pri nečakaných komplikáciách.

Slovenský cykloklub sa snaží o neustály rozvoj cykloturistiky na Slovensku. Na území Trenčianského samosprávneho kraja je to už druhý cykloservisný stojan, ktorý sme osadili počas tohtoročnej cyklistickej sezóny. Jeden z týchto stojanov sa osadil v meste Brezová pod Bradlom, na Námestí M.R. Štefánika, druhý je priamo v Trenčíne na Vážskej cyklomagistrále.

Budovanie doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov zvyšuje komfort cyklistu a kvalitu siete cykloturistických trás v kraji.

Samotnej realizácii predchádzali viaceré administratívne a iné úkony. Vytypovala sa najvhodnejšia najfrekventovanejšia lokalita v meste, kde by mal tento cykloservisný stojan vysoký prínos pre cykloturistický ruch. Daná lokalita sa odsúhlasila s mestom Brezová pod Bradlom a tak sme mohli pristúpiť k realizácii. Nový cykloservisný stojan a jeho osadenie zafinancoval Slovenský cykloklub z vlastných zdrojov.

Preto pevne veríme, že nový cykloservisný stojan bude spoľahlivo a dlhodobo slúžiť všetkým, ktorí na svojich cyklopotulkách po kopaniciach budú potrebovať jeho pomoc.

Cykloservisný stojan, ako dobrá pomôcka v núdzi

Cykloservisný stojan slúži cykloturistom ako technická pomoc v prípade potreby, aby si sami zvládli opraviť nečakané poruchy na bicykli, pohodlne a priamo na mieste. Je vybavený náradím na základnú opravu bicykla, ktoré je skryté vo vnútornej časti ako aj držiakom na bicykel, pre lepšiu manipuláciu a ľahšiu opravu. Pomocou náradia si vie cyklista opraviť menšie nedostatky, ako napríklad utiahnutie pedálov, bŕzd, kolesa, či detskej sedačky.