Aktuality


Na trase 004 – Moravská cyklistická cesta, v úseku Brodské, CLO k Adamovmu prístavu je…
Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie medzi predsedami dvoch najdôležitejších organizácií v oblasti cykloturistiky a turistiky na…
Slovenský cykloklub intenzívne spolupracoval s Nitrianskym samosprávnym krajom na obnove cykloturistického značenia na území regiónu…
Dňa 21. novembra 2022 sa na pôde Klubu slovenských turistov uskutočnilo stretnutie medzi predsedami dvoma…
Počas predposledného novembrového víkendu Slovenský cykloklub organizoval Školenie značkárov cykloturistických trás 2022.
Európska sieť cyklotrás EuroVelo už 25 rokov kladie základy cykloturistiky v Európe. Sprístupnila dáta o…
Slovenský cykloklub bol prizvaný do pracovnej skupiny pre aktualizáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a…
Na cykloturistickej mape Nitrianskeho samosprávneho kraja v tomto roku pribudnú dve nové cykloturistické trasy.
V súvislosti s vybudovaním nového cyklochodníka od lokality VD Žilina po Terchovú, sme v spolupráci…

https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.