Pri vyslovení slovného spojenia, ktoré pomenúva naše občianske združenie, „Slovenský cykloklub“, sa mnohým naskytnú viaceré otázky. Kto sú a čo robia? Je ich náplňou iba bicyklovanie po Slovensku? To sú tí, čo kreslia „céčka“ po stromoch? Navrhujú trasy? Budujú ich? Radi by sme vaše otázky zodpovedali a preto sme prišli s kampaňou „Céčka“ sú našou vizitkou.

Postupne sa vám budeme snažiť predstaviť Slovenský cykloklub, vysvetliť vám pre nás bežné, no pre vás možno nové pojmy. Ukážeme vám na čom pracujeme, predstavíme proces príprav obnovy a vyznačenia nových cykloturistických trás až priamo k realizácií.

Ale ako začať? Čo tak sa na úvod predstaviť...

Slovenský cykloklub (SCK) na Slovensku pôsobí už od roku 1994 ako občianske združenie, ktorého poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli. Vznikol úplne prirodzene, kedy partia kamarátov – cyklistov, založila spoločný klub s cieľom zlepšiť podmienky pre cykloturistiku a bicyklovanie. Našou dlhoročnou snahou je rozvoj pohybu na bicykli pre širokú verejnosť.

Na začiatku bola záľuba a nadšenie, ktoré sa stalo skutočnosťou a v súčasnosti Slovenský cykloklub pôsobí ako profesionálna organizácia, ktorá sa systematicky zaoberá vytváraním siete cykloturistických trás na Slovensku. Cesta bola dlhá, často tŕnistá, no v každom prípade krásna. Momentálne SCK pôsobí na celom Slovensku, má 15 regionálnych klubov, spravuje národný register cykloturistických trás, v ktorom eviduje viac ako 16 000 cykloturistických trás, z čoho je vyše 10 000 v správe priamo SCK a jeho klubov. Najviac sa však tešíme z toho, že tieto trasy každoročne pribúdajú.

Ešte stále si neviete presne predstaviť, čo je náplňou činnosti SCK?

Od svojho začiatku sa SCK dopracovalo do pozície lídra a autority pre cykloturistické trasy na Slovensku. Spoločne s desiatkami nadšencov a členov SCK sme vytvorili systém značenia cykloturistického značenia a to do podoby, v akej ho dnes všetci poznáme. A tak prichádzame k našim mileným „Céčkam“. V roku 2000 SCK spracovalo prvú technickú normu STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, ktorá v roku 2015 prešla novelizáciou a je platná dodnes. Patríme k pár krajinám z Európy, kde platí jednotný systém značenia cykloturistických trás, čo nám závidia aj krajiny ako Rakúsku, Nemecko či Švajčiarsko, kde je oveľa zložitejší systém značenia. Od roku 1997 sme riadnym členom ECF a zastupujeme tak Slovensko na európskej scéne, realizovali sme množstvo veľkých projektov vďaka ktorým sa podarilo vytvoriť základ cykloturistickej siete na Slovensku. Mnoho týchto trás tvorí kostru cykloturistickej siete dodnes v mnohých regiónoch je nami vytvorená sieť dodnes základom cyklo produktu. Pôsobíme ako Národný koordinátor celoslovenskej siete, podieľali sme na tvorbe národnej cyklostratégie a desiatkach krajských či regionálnych stratégiách rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky. Vykonávame odborné poradenstvo v oblasti plánovania, rekognoskácie, legalizácie a značenia cykloturistických trás. Od roku 1997 sa zaoberáme školením značkárov v zmysle novelizovanej STN 01 8028, pričom sme v roku 1998 na toto školenie získali akreditáciu. V súčasnosti evidujeme 57 vyškolených značkárov, z čoho približne s 30-timi aktívne spolupracujeme.

Od roku 2014 pôsobí SCK aj ako Národný koordinátor siete EuroVelo na Slovensku a ako prvý v Európe sme vyznačili trasu EuroVelo 13 už v roku 2009 – 2011.

Aby sme to všetko zhrnuli. Primárnou činnosťou SCK je tvorba siete cykloturistických trás na Slovensku. Venuje sa návrhu, tvorbe, vyznačeniu nových cykloturistických trás, ale i zmene a obnove už existujúcej siete trás. Návrh, tvorba, príprava až po samotnú realizáciu trás v teréne je popretkávaná i mnohými inými činnosťami, ktoré závisia od viacerých faktorov. Tieto faktory sa stále menia a preto je každý projekt iný, výnimočný. Pre vyššiu zorientovanosť, sa jednotlivé faktory budeme snažiť predstaviť v budúcich článkoch.

Sledujte náš web, ak máte záujem sa dozvedieť viac o našej činnosti. V nasledujúcom článku z kampane „Céčka“ sú našou vizitkou sa budeme zaoberať problematikou legalizácie cykloturistických trás a tvorbe zjednodušenej dokumentácie.