Kde? Veľký Bučeň a okolie
Kedy? 6. septembra, nedeľa
Zraz: 08:50 križovatka pri Transpetrolu. Štart 09:00.

Trasa 1 (trek):
RS – Husiná – Buzitka – Fiľakovo – Bulhary – Veľký Bučeň (514 m) – poľovnícka
chata Bučoň – Nad Čentou – Konrádovce – Hodejov – Gemerček – Kurinec – RS.
Dĺžka trasy: cca 60 km; celkové prevýšenie 600 m; povrch: 70% asfalt, 30 % lesná
a poľná cesta. Vhodné pre trekové bicykle.

Trasa 2 (MTB):
RS – Husiná – Kamenistá dolina – Veľký Bučeň, zvážnica – Veľký Bučeň (514 m) –
poľovnícka chata Bučoň – Nad Čentou – Trojchtár – Rákov – Mojín – Kurinec – RS.
Dĺžka trasy: cca 50 km; celkové prevýšenie 600 m; povrch: 50% asfalt, 50 % lesná
cesta. Vhodné pre horské bicykle.

Predpokladaný návrat: okolo 16:00

Mapy: Cerová vrchovina – turistická mapa č.141 VKÚ Harmanec 1:50 000
Gemer, Novohrad,Podpoľanie – cykloturistická mapa č. 9 VKÚ Harmanec 1:100 000

Výstup na dominantu trasy Márie Széchy (červená diaľková turistická trasa): Veľký Bučeň, čiastočný výhľad na sever (Lučenec, Poltár, Poľana, Vysoké Tatry). Na vrchole nájdeme radarovú stanicu (neprístupná), výhliadku s odpočívadlom a spomínanú červenú turistickú trasu z Fiľakova na Muránsky hrad. Spoznávajme okolie zo sedla bicykla, čaká nás mierne kopcovitá krajina, a na konci trasy možnosť relaxu v rekreačnom areáli Kurinec, Zelená Voda.

Informácie:
Štefan Maksi
maksi@pobox.sk
+421 907 136 117