Slovenský cykloklub v rámci projektu INTERREG SK-AT Kultúra a príroda na zelenom páse rekognoskoval v druhej polovici roka 2019 viacero úsekov trasy EuroVelo 13 v úseku Hohenau - Záhorská Ves. Okrem monitoringu samotného cykloturistického značenia, ktoré sa bude obnovovať a dopĺňať sa monitoroval aj stav odpočívadiel a náučných panelov. V rámci projektu totiž obnovíme dve odpočívadlá, 20 kusov panelov náučného chodníka a 4 mapy. Okrem toho pribudnú aj servisné stojany a storytelling na trase, ktorá prepojí slovenský úsek trasy EuroVelo 13 s rakúskou a českou stranou.