Údržba značenia cykloturistických trás a peších turistických trás na území Bratislavského samosprávneho kraja pokračovala v roku 2019 aj po ukončení hlavnej sezóny.

Počas celého roka venoval Bratislavský samosprávny kraj sústavnú pozornosť údržbe a obnove značenia na cykloturistických a peších turistických trasách vo svojom území.

Z celkovej dĺžky 966 km legálne značených cyklotrás sa tento rok v rámci trojročnej zmluvy o údržbe cyklotrás na území BSK podarilo so Slovenským cykloklubom obnoviť značenie a cyklistickú infraštruktúru na 130 km cyklotrás. Okrem klasickej údržby maľovaného značenia sa osadilo 5 ks imidžových smerovníkov, v kraji pribudlo aj 5 ks veľkoplošných cykloturistických máp. Najdlhšou cyklotrasou s obnoveným značením bola medzinárodná trasa EuroVelo 6 (35,8km), na EuroVelo 13 sa údržba dotkla úseku v oblasti Gajár a Malých Levár, v oblasti Záhoria cyklotrás medzi Studienkou a Malackami, Devínskou Novou Vsou, Stupavou a Mariankou, v Malých Karpatoch je nové značenie v oblasti Kamzíka, Modry – Harmónie a Bieleho Kríža. Všetko cykloturistické značenie bolo realizované v zmysle STN 01 8028 s dodržaním zmluvných termínov. BSK bude v záujme zlepšenia orientácie a pohybu cyklistov na území kraja pokračovať v systematickej údržbe cyklotrás aj v budúcom roku, plánované sú práce na úseku 150km trás.

Obnova pásového značenia na peších turistických značených trasách (TZT), ktorej súčasťou je obnova značkovania, stavba smerovníkov, údržba značkárskych kolov, vrátane vyčistenia od zarastajúcej vegetácie sa v tomto roku vykonala na 22 TZT s celkovou dĺžkou 190km. V spolupráci s Klubom slovenských turistov, boli nainštalované aj 3 nové turistické závesné mapy ,v lokalite Červený Kameň, Borinka a Pezinok - centrum. Najdlhšou obnovenou trasou je TZT č.5145 (zelená) od Štefánikovej mohyly na Biely kríž v dĺžke 17,1 km. Všetky značkárske práce boli realizované v súlade s normou STN 018025 Turistické značenie a podľa platnej metodiky značenia.

Na turistických smerovníkoch Bratislavského kraja je už vyznačená formou nálepiek aj tématická trasa Európskej cesty sv.Cyrila a Metoda. K dispozícii je story mapa, pomocou ktorej si turista môže do detailov naplánovať putovanie po vzácnych pamiatkach a unikátnych miestach. Existuje aj vo forme aplikácie pre smartfóny a dá sa použiť aj v offline režime na pomoc v teréne. Projekt je realizovaný v spolupráci BSK s Domom Centrope.

https://www.cykloportal.sk/images/gallery/all//znacenieBA2019-2_1578400065.jpeg