Želáme všetkým krásne Vianoce, veľa zdravia, pohody a šťastia. Ďakujeme za podporu a pomoc našim partnerom, klubom SCK, členom a všetkým, ktorí prispeli k realizovaniu úspešných projektov v roku 2019. Všetko dobré do nového roka 2020 želá tím SCK.